Ärendehantering

Vi har utvecklat ett smart ärendehanteringssystem för våra kunder. En portal med full inblick och överblick kan man säga.

I portalen kan du enkelt skapa ärenden, se status och generera rapporter och statistik. För vi förstår att du vill vara välinformerad . Därför jobbar vi hårt med att hela tiden ligga steget före.

Hellre för mycket än för lite information

Ärendehanteringen är främst utvecklad för att klara av IT-avdelningens behov, men kan även användas inom många andra verksamheter. Systemet är byggt så att användaren lätt skall kunna använda applikationen.

Ärendehanteringsystemet. Perfekt anpassat för ditt företags och dina användares unika behov:

Access till ärendedatabas som vår Servicedesk jobbar mot
Webbaccess till systemet
Stöd för att i stora organisation kunna koppla fler olika enheter mot ett ID
Följa vad som hänt i ett individuellt ärende
Möjlighet att se öppna och stängda ärenden
Realtidsstatistik direkt i ärendedatabasen

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?