Utbildning

Bra IT-utbildning lönar sig. Bokstavligen. Effektiv behovsanpassad utbildning är nyckeln till framgång.

Det gäller både vid utbildning i enklare ordbehandling och proffsutbildning till certifieringsutbildningar. Allt det möjliggör vi genom våra utbildningskoncept. Ibland räcker det med en lärarledd utbildning men största efterfrågan finns inom coachning. Vi har ett brett urval av utbildningar och kurser, certifieringar och kunskapstest som vi jobbar med. Alla utbildningar skräddarsys i någon form för att passa just er, behov och nivå ser alltid olika ut.

Utbildningsfilosofi

Vi erbjuder datautbildning för alla kategorier av dataanvändare, från nybörjare till avancerade användare, nätverkstekniker och systemutvecklare. Vår målsättning är att vara utbildningspartner för våra kunder på lång sikt. För att uppnå detta arbetar vi målmedvetet med att erbjuda högsta kvalitet i fråga om kursledare och metodik.

Viktigast av allt är våra kursledare. Du kan ställa mycket höga krav på de kursledare som utbildar hos oss. Det gäller inte bara datakunskap och pedagogik utan även deras ämneskunskaper och praktisk erfarenhet från konsultverksamheten. Som kursdeltagare hos oss får du en kursledare med stor praktisk erfarenhet inom de program de utbildar inom, vilket ger dig en verklighetsanpassad och praktiskt inriktad utbildning.

Boka Konsulttjänst­fika med Britt

Vill du veta mer? Jag svarar gärna på frågor eller funderingar om hur vi kan hjälpa er.

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
  • {{ day.date }}
  • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

Coaching

Coachning innebär att en kursledare kommer till din arbetsplats och du själv får möjlighet att bestämma innehåll, tidpunkt, lokal och tempo för utbildningen. Utbildningen utgår från de dagliga arbetsuppgifterna i Microsofts Office program, nätverk och kommunikation.

Coachning är ett flexibelt och snabbt sätt att höja IT-kompetensen på företaget. Kortare inlärningstillfällen vävs samman med ordinarie arbete. Specifika problem och saker du undrat över får sin lösning, vilket ökar motivationen och inlärandet. Det leder till att du hinner mer samtidigt som ditt arbete vid datorn blir roligare.

Kompetens

Vår kursledare och utbildningsansvariga har tillsammans stor erfarenhet och certifieringar, diplom, utbildningar och kunskap inom pedagogik. Följande håller vi utbildning inom: Microsoft Office, Windows, Vista, Visual Basic, .Net, Adobe CS-paket, Webb design, SharePoint, Informationssökning på internet, Adobe PS Elements och EPiServer. Saknar du något eller har förslag på något annat? Fråga så löser vi det.

Steg 1 - Förstudie

I förstudien tar vi reda på vilken kunskapsnivå personalen har idag genom tester och intervjuer. Nuläget jämförs sen med det önskade läget. Tillsammans definierar vi sen utbildningsbehovet.

Steg 2 - Planering

Utifrån det resultat som framkom i förstudien planeras nu utbildningen i samråd med er. Mål sätts upp och efter behov skräddarsys sedan utbildningens innehåll och läromedel.

Steg 3 - Utbildning

Vi ser till att utbildningsmålen uppfylls och alla kursdeltagare får kursintyg efter genomförd utbildning. Upplägget av utbildning kommer att följa rekommendationerna från Dataföreningen.

Steg 4 - Uppföljning

I uppföljningsfasen stämmer vi av att mål och förväntningar uppfyllts. Vi lämnar även förslag till fortsatt utbildning och eventuell hjälp på arbetsplatsen om sådant behov finns eller support.

Referenser Utbildning