Stöd för rätt hantering av personuppgifter

Känns det rörigt eller oklart med GDPR? Vad får man egentligen spara och vad bör du prioritera?

Våra duktiga konsulter kan hjälpa er få ordning, allt ifrån inventering till policydokumentering, biträdesavtal och struktur och rutiner för personuppgiftshantering. Tillsammans med vår samarbetspartner Draftit har effektiva system som stödjer er i ert dagliga arbete. Få full koll med små medel. Det behöver inte vara krångligt.

Analysera och kartlägga
Registrera och administrera
Utbilda och kompetenssäkra
Tillgång till experthjälp

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?

Draftit Privacy´s verktygslåda hjälper dig med regelefterlevnaden av dataskyddslagstiftningen på både svensk och EU-nivå (GDPR). Dina processer effektiviseras och du får en tydlig överblick över ditt arbete samt vad som behöver åtgärdas och på vilket sätt. Alla produkter är baserade på en noga framarbetad standard. I grunden finns ledande advokater och experter inom dataskyddslagstiftning.

Draftit Privacy innehåller fyra olika delar, Privacy Expert, Privacy Evaluation, Privacy Records och Privacy E-learning. Ett verktyg som vi själva använder. Kanske behöver ni bara en av delarna? Kanske behöver ni flera, helt beroende på vilken typ av organisation ni är samt hur långt ni kommit i ert GDPR arbete. Tillsammans ser vi över vilken eller vilka delar som skulle passa er.

Hjälper dig att genom GAP-analys utvärdera ert nuläge och regelefterlevnad. Baserat på resultaten får ni sedan åtgärdsförslag.

Hjälper dig att på ett effektivt sätt utbilda och kompetenssäkra medarbetarna i olika dataskyddsfrågor.

Är fylld med interaktiva juridiska handböcker, dokument och frågeservice som hjälper dig med dataskyddslagstiftningen.

Är ett verktyg för att kartlägga, registrera och administrera era behandlingar av personuppgifter i en så kallad registerförteckning.

DPO som tjänst

En del organisationer och företag behöver ha ett Dataskyddsombud (Data Protection Officer) för att efterleva GDPR. Dataskyddsombudet får inte vara CEO, CTO eller CIO pga intressekonflikt och måste ha vad man kallar ”yrkesmässiga kvalifikationer” och ha sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd.

Med Dataskyddsombud som tjänst får ni experthjälp och ni slipper stora investeringar i personal och tid i att hantera er GDPR-efterlevnad. Vi är idag Dataskyddsombud till flera av våra kunder, men vi har rum för fler om ni inte har full koll på det själva.

2900:- /mån

Företag 0-99 anställda

6900:- /mån

Företag 100-299 anställda

Offert /mån

Företag fler än 300 anställda

Vad ingår i Dataskyddsombud som tjänst?

  • Vår GDPR-expert blir er kontaktperson mot datainspektionen samt för kunder/registrerade individer
  • Rådgivare och stöd inom er organisation om dataskydds- och intigritetsfrågor
  • Löpande granskar er efterlevnad av GDPR och rapporterar till ledningen

 

En DPO behövs om:

  • Kärnverksamhetens behandling kräver regelbunden och systematisk övervakning i stor omfattning.
  • Kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning av känslig information.
  • Behandlingen sköts av en myndighet eller ett offentligt organ.