Nätverk

Med egna datacenter med anknytningar har vi större kontroll och säkerhet, och tack vare det kan vi också leverera infrastruktur som verkligen är up´n running.

Nätverk som tjänst -Trådlöst och trådat

Tjänster bygger på att vi levererar en ny LAN/WiFi-infrastruktur med ny hårdvara till er. Lösningen bygger på modernaste och säkraste teknologin, den är dessutom flexibel och skalbar. Lösningen kräver ingen investering utan de köps som en tjänst mot en fast månadskostnad.

Drift av LAN köps med fast antal portar per enhet. Detta avser en LAN tjänst där vi tillhandahåller hårdvara, driften och löpande support på tjänsten. Tjänsten inkluderar funktionsgaranti och löpande underhåll inom avtalad omfattning. Lösningen övervakas sedan och driftas av oss.

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?

Vi erbjuder övervakning av LAN/WLAN och lokala routrar, switchar i kundens LAN, WLAN och kommunikationsnät.

Eventuellt arbete med att konfigurera enheter för att aktivera SNMP, IP-adresser eller liknande kan adderas till tjänsten.

Vid fel på enheter kan Britt larma kundens IT-avdelning för åtgärd. Vi kan felsöka och byta utrustning i LAN för att återfå funktionen igen.

WAN för att knyta samman kontor

Vi har även en rad olika WAN-tjänster för att knyta samman geografiskt åtskilda kontor. Alla dessa WAN tjänster är också redan etablerade och integrerade i våra datacenter. Fråga oss berättar vi mer.

Dessa operatörer är:

  • Telia
  • Tele2(TDC)
  • Telenor
  • IP Only

Britt har tecknat underleverantörs avtal med samtliga dessa operatörer. Detta gör att tjänsten tecknas med Britt. Så Britt tar ansvar för tjänsten och nätets tillgänglighet. Alla dessa har redan etablerade kommunikationslänkar in till Britt´s Datacenter vilket gör att kunden oberoende av Britt över tiden kan konkurrensutsätta kommunikationslänkarna in till Britt.

Då det redan finns dessa länkar in till Britt´s Datacenter så kan på flera av leverantörerna nyttjas så kallade ASP Host lösningar vilket innebär mycket höga SLA nivåer till ett riktigt bra pris. Väl inne i vårt datacenter så erbjuder vi kunden ett dedikerat VLAN där all kundspecifik kommunikation kommer att ske.

Designtjänst

Detta är en tjänst som vi erbjuder för design av WAN. Vi designar ert WAN med driftsäkerhet och rätt kommunikationshastighet i fokus och implementerar de funktioner som behövs för att uppnå ett pålitligt WAN.

Lokalkontor med WAN

Detta knyter ihop ett verksamhetsställe eller många olika kontor in mot den centrala drifthallen. Lösningen har även som option redundans ute på lokalkontoren.

WAN baserat på 4G med primär och backup lösning

4G Backup sätts upp som reserv förbindelse till ett av kundens lokalkontor som en extra redundans. 4G Primär kan användas som WAN förbindelse för ett lite kontor eller hemmakontor.

WAN centralt till Britt´s Datacenter

Detta används för att ta emot och koppla in alla inkommande lokalkontor så att de kommer in i centrala Datacentret. Lösningen har även som option redundans in i datacentret.

Samtliga ovan 3 lösningar för WAN kan levereras från de olika operatörerna Telia, Tele2, TDC, Telenor och IP Only.

Multipla operatörer

Vi kan även skräddarsy en kombination av dessa leverantörer som tjänst för att få extra hög säkerhet. Ett exempel på detta kan vara att ett stort kontor kan beställa en WAN-länk från Telia och samtidigt beställa en WAN-länk från IP Only till ett och samma kontor. Allt för att erhålla en så hög redundans som möjligt.