Internetanslutning

Vi erbjuder även internetaccesser från våra datahallar eller tillsammans med olika stadsnät eller kommunikationsoperatörer i Sverige för era lokala kontor.

Internet via Stadsnät

Britt och stadsnäten skapar också stora möjligheter för drift av servermiljöer. Detta då stadsnäten erbjuder hastigheter på 10/100/1000Mbit direkt in till våra drifthallar. Denna tjänst kan med fördel användas även av det kunder som kommunicerar in till vår drifthall på annat sätt än via Stadsnät. Kommunikationen från kundens lokaler till Britt´s drifthall sker då med fasta förbindelser (WAN-länkar) eller alternativt VPN länkar över Internet.

Internet via Britt´s datahallar

Vi har skapat en kvalitetstjänst där du som kund även kan få en redundant förbindelse för internettrafiken för ett mycket lågt pris. Något som annars brukar kosta stora pengar.

Britt Internet innehåller

  • Fasta IP adresser
  • Möjlighet att få två förbindelser i en! Inkluderar 100Mbit access direkt till Britts drifthall från Stadsnät
  • Internetuppkoppling med accesshastighet 10Mbit
  • Samma hastighet både uppströms och nedströms.
  • SLA 99,6%
  • Kan addera redundant Internet
  • Kan att addera Brandvägg & VPN tjänst

100Mbit Best effort access

Internet access med 100Mbit best effort för in och utgående trafik från drifthallen. Internet accessen är dubblerad och säkrad med BGP routing samt HSRP (två stycken dubbla förbindelser ut på Internet)

Internet accessen går ut på två olika fibervägar ur drifthallen och den primära är inköpt av Mälarenergi och går via banverkets banvall till Stockholm och ut på Internet där. Den sekundära är inköpt av Skanova men går ut mot Örebro och vidare ut på Internet först i Jönköping.

Britt mäter kontinuerligt sin fasta anslutning till Internet och säkerställer att belastningen maximalt är 80%. På så vis kan vi garantera att du som kund alltid har den bandbredd som krävs. En titt i dagens belastningskurva visar att vi ligger och nyttjar 40% av vår kapacitet för de kunder som väljer denna accessform. När du köper Managed Hosting inkluderas en 100Mbit best effort access.

300Mbit Dedikerad access

Internet access med 300Mbit dedikerad access för in och utgående trafik från drifthallen. Internet accessen är dubblerad och säkrad med BGP routing samt HSRP (två stycken dubbla förbindelser ut på Internet)

Internet accessen går ut på två olika fibervägar ur drifthallen. Den primära är inköpt av Mälarenergi och går via banverkets banvall till Stockholm och ut på Internet där. Den sekundära är inköpt av Skanova men går ut mot Örebro och vidare ut på Internet först i Jönköping.

Kostnad för en dedikerad 300Mbit Internet access med BGP Routing och HSRP är:

1800kr/månad

Primär Internet access Symmetrisk 300Mbit

1500kr/månad

Sekundär Internet access Symmetrisk 300Mbit

Fasta IP-adresser

Vi erbjuder även kunder fasta publika IP-adresser, utan extra kostnad och vi kan erbjuda IP spann i storlekarna 8, 16, 32, 64, 128 IP-adresser. Dock måste kunden och Britt tillsammans kunna påvisa för RIPE att begärt IP spann verkligen behövs i antalet adresser som kunden önskar. Denna process sköter vi helt och hållet mot RIPE.

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?