Brandväggar

IT är tyvärr sårbar. Precis som vi är.

Brandvägg är ett av många sätt att skydda sig. Idag sköter och övervakar vi över 320 brandväggar för våra kunder. Välj att ha den hos er eller hos oss. Vi har plats för er också.

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?

Brandvägg från våra datacenter

Brandväggen placeras i någon av våra datahallar. Finns brandväggstjänsten hos oss avser den utgående internet med brandvägg och VPN från vår drifthall, där vi tillhandahåller driften och löpande support. Tjänsten inkluderar också funktionsgaranti och löpande underhåll inom avtalad omfattning. Ett tryggt upplägg.

Med tjänsten får du

  • Brandvägg som är certifierad enligt ICSA
  • Hög säkerhet, normalläget är att all inkommande trafik stoppas och filtreras
  • Stöd för VPN, antal klienter anges på respektive modell
  • VPN stöd för AnyConnect och Klient
  • Möjlighet att addera DMZ zon
  • Möjlighet att addera IPS/IDS

Brandväggstjänst på plats hos er

Vi kan hantera och ansvara för er brandvägg, på plats hos er.

Tjänsten inkluderar även funktionsgaranti och löpande underhåll inom avtalad omfattning. Detta avser en brandvägg på lokala kontor som ansluts mot molnet eller Britt´s datacenter. Eventuellt arbete med lokala öppningar, extra VPN tunnlar i brandväggen och kundunika anpassningar så tillkommer det utöver.

Extra skydd – Hängslen och livrem

Du kan också välja att köpa till ett säkerhetspaket som kan adderas på Brandväggstjänsten OnSite Unlim Advanced. Paketet innehåller bland annat IPS / IDS stöd, URL filtrering, Botnet skydd och Antivirus. Fråga din rådgivare om paketet eller för mer prisinformation.