Managed Cloud & Hybrid IT

Våra Managed Cloud-lösningar är både skalbara, säkra och kostnadseffektiva. Vi baserar ofta våra lösningar på Microsoft Azure eller Amazon Web Services.

Managed Cloud innefattar bland annat IaaS, PaaS och SaaS. Flexibilitet som är perfekt förpackat. Och självklart kan vi AWS Cloud.

Med Amazon på armlängds avstånd i Västerås bygger vi för framtiden och skapar ett nära samarbete och partnerskap med Amazon. Vi hjälper er gärna att hamna rätt i molnlösningarna och kan agera projektledare i ert moln- eller migreringsprojekt. Det finns både fördelar och utmaningar med molnet. Vi hjälper er upp.

Högst rankade i Kammarkollegiets upphandling – Med flest poäng efter en bedömning toppade Britt listan i utvärderingen. Det är ett fint bevis på att våra rutiner, processer och datahallar håller den högsta standarden och säkerhetsklassningen som går att få på den svenska marknaden.

Azure hos Britt

Vi har en egen plattform baserad på Azure för dig som vill bygga själv.

Här kan du drifta, kontrollera och installera era egna servrar och tjänster i våra datacenter. Som kund får du en helt egen kundunik portalfunktion genom ett webbgränssnitt, där du enkelt kan bygga all er IT infrastruktur. Skala upp och ner – IT-frihet på ett smart sätt.

Högsta säkerhetsklass
24/7 övervakning
Svenska datahallar
Svensk support
AzurePack - Iaas
Monitoring – SaaS
VPS – Iaas
SQL – PaaS
DNS – SaaS
Web – PaaS

Övervakning

Grafiska bilder visar belastning
Varje server övervakas på cpu, minne etc
Möjlighet att skräddarsy övervakning
Alla fel loggas
Övervakning 24/7
Kan kompletteras med Jourtjänst

Säkerhet

Alla våra molntjänster driftas i våra svenska datacenter. Vi följer därmed svensk lagstiftning och juridik och ni kan känna er fullt trygga med att allt behålls inom landet. Våra datacenter är dessutom byggda med den allra högsta säkerhetsklassningen som går att få på marknaden idag, samma säkerhetsnivå som banker. Tack vare det har vi också snabba redundanta ISP:er vilket borgar för korta svarstider och hög bandbredd.

Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Azure Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Advanced Threat Protection

Identifiera och undersök avancerade attacker lokalt och i molnet

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

Ibland kan det vara svårt

… att veta vad man behöver hjälp med.
Då brukar vi presentera två alternativ:

I slutändan brukar de båda alternativen leda till samma mål. 

Våra drifthallar

Vi är duktiga på IT-drift och IT-tjänster. Faktiskt så pass duktiga att vi rankades högst i Kammarkollegiets upphandling. Med flest poäng efter en bedömning toppade vi listan i utvärderingen.

Det är ett fint bevis på att våra rutiner, processer och datahallar håller den högsta standarden och säkerhetsklassningen som går att få på den svenska marknaden.

Svensk mark

Många av våra kunder har krav på lagring på Svensk mark - Då är våra egna datahallar perfekta.

Därför har vi 3 egna drifthallar, två primära och en sekundär. Vår största datahall ligger i Västerås och har högsta lås- och säkerhetsklass, SS EN1047, samma nivå som banker och är helt självförsörjande på ström med eget reservkraftverk. Härifrån utgår all vår IT-Drift till alla våra kunder oavsett ort.

Är du nyfiken och vill se vår drifthall live eller veta mer om våra hallar och vad fördelarna är med att ha drift på svensk mark? Hör av dig så återkopplar vi så snart vi bara kan.

Skyddsklass 3

Larm och lås håller skyddsklass 3. Larm finns för inbrott, temperatur, brand och fukt. Sju stycken videokameror med inspelning och två veckors lagring av videomaterial.

EU-standard EN1047

Drifthallen är byggd enligt högsta Svenska SIS-norm och EU:s standard för säkra drifthallar, EN1047. Maximalt antal rackplatser är 45, vilket ger 5760 fysiska servrar. I dag driftas cirka 700 servrar (fysiska och virtuella).

Temperatur +22 °C

Rumstemperatur +22 °C ±2 °C. Relativ luftfuktighet 45 % RH ±5 %.
Elva redundanta kylaggregat matas med fjärrkyla, med automatisk överkoppling till kranvatten vid bortfall av fjärrkyla. Hallen förbrukar cirka 18 kubikmeter per timme.

PUE 1.27

Sju UPS:er med en totalkapacitet på 300 kWh ger en drifttid på 30 minuter vid full last.
Dieseldrivet reservakraftaggregat (577 A, 400 kVa, 435 hk & 320 kW). Bränsleförbrukning 25 l/tim. Drifttid 40 timmar (utan påfyllning). Startar automatiskt efter tre sekunder och levererar full effekt efter femton. EcoPar specialdiesel för minskade avgaser och skonsam drift. Funktionskontroll en gång per månad.
Ställverk med en kapacitet på 1000 Ampere och möjlighet till full bypasskoppling på upp till nio UPS:er. Full inkopplings automatik vid strömbortfall och övergång till reservkraftsdrift.

Brandklass IE120

Brandsläckningssystem med Novec 1230, en ren, kondenserad, miljövänlig gas. Den är trycksatt med nitrogen till 25 bar, och förvaras i tre separata stålbehållare på 100 liter.
Två redundanta detektorer Micra 100 övervakar drifthallen kontinuerligt. Luft leds in i detektorns laserkammare där en exakt mätning av luftens fördunkling sker, vilket leder till en mycket snabb detektering.

Vi ska vara bäst på Miljö och Återvinning

Därför är alla våra bolag miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vad krävs för att få ett ISO 14001 certifikat?

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
  • Systemet är beskrivet 
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Vad är PUE-tal?

PUE-tal används som ett mått på hur ”grön” en datahall är. PUE innebär att den totala tillförda energin (kyla, UPS:er, belysning, ventilation och övrig el) till en data/serveranläggning divideras med den energi som endast förbrukas av servrar och annan utrustning som kan hänföras till datorer/servrar.

Ett PUE-tal för en omodern anläggning kan idag ligga på ända upp till 2,0 och däröver. Ett PUE på 2,0 innebär att för varje watt IT-energi som förbrukas, går lika mycket åt för kylanläggningar och lokaler. Vår drifthall i Västerås har PuE-tal på 1,27.

Hur jobbar vi?

Att skriva eller prata om det är en sak. Men att verkligen leva och göra är en annan.

Hej. Vi är Britt.

Britt är inget nytt IT-företag. Vi grundades 1989 men för ett tag sedan lyfte vi blicken.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle.

105 Medarbetare

Vi letar alltid efter fler talanger. Kanske är det just du som ansluter till vår familj.

340 MSEK

Med medvind i ryggen ser vi en positiv utveckling med hög efterfrågan och sunda finanser.

1002 Driftavtal

Vi älskar det vi gör och i vår drifthall blir det aldrig trångt eller fullbokat. Vi har rum för er också.