Lagring

Idag finns fler skäl än någonsin för en stabil plattform för datalagring. En säker plats där verksamhetens kritiska information finns samlad.

För många kunder växer datamängderna fort och då behövs skalbara lösningar. Vi har olika standardtjänster på lagring med olika prestandanivåer allt skräddarsytt efter era behov. Mycket disk eller snabb disk? Vi har rum för er också.

Boka IT-drift som tjänst-fika med Britt

Vill du veta mer? Hör av dig berättar vi gärna mer.

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
  • {{ day.date }}
  • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

“Britt´s lösning ger oss en flexibel och driftsäker servermiljö. Vi har dessutom fått en lätt administrerad servermiljö där en installation av en server sker på ett snabbt och smidigt sätt.”

Daniel Lingblom, IT-samordnare på Sala Kommun.

Funktioner:

Valbara prestandanivåer ända ner på servernivå
Lagringsnät byggs som separata SAN-lösningar
Diskteknik för en rad olika prestanda, allt från Nearline SAS, SAS till SSD
Tiering (Automatisk förflyttning av data)

Svenska Datahallar

Många av våra kunder har krav på lagring på Svensk mark.

Därför har vi 3 egna drifthallar, två primära och en sekundär. Vår största datahall ligger i Västerås och har högsta lås- och säkerhetsklass, SS EN1047, samma nivå som banker och är helt självförsörjande på ström med eget reservkraftverk. Härifrån utgår all vår IT-Drift till alla våra kunder oavsett ort.

947 driftavtal i datahallarna
120 000 slutanvändare