Lagring - Stored in Sweden

Idag finns fler skäl än någonsin för en stabil plattform för datalagring. Men det finns också skäl till att fundera över vart ens data egentligen lagras och under vilka lagar den lyder.

För många kunder växer datamängderna fort och då behövs skalbara lösningar. Vi har olika standardtjänster på lagring med olika prestandanivåer allt skräddarsytt efter era behov. Mycket disk, snabb disk eller både och? Vi har rum för er också.

Britt är ett svenskägt företag och vi lagrar våra kunders data lokalt i våra tre stora drifthallar (såvida inte kunden har andra önskemål). Det innebär att all information som hanteras lyder under svensk lagstiftning och som kund behåller du äganderätten till all information som lagras hos oss. Vi kallar det ”Stored in Sweden”.

3 svenska drifthallar

3 egna drifthallar, två primära och en sekundär. Självförsörjande på ström och med högsta säkerhetsklassning

Över 1002 Driftavtal

Vi älskar det vi gör och i vår drifthall blir det aldrig trångt eller fullbokat. Vi har rum för er också.

Miljöcertifierade med ISO

Vår drifthall i Västerås har PuE-tal på 1,27 och drivs uteslutande med vindkraft

Cloud Act - Vad innebär den nya lagen för datalagring?

Att använda molnet är befriande och sparar pengar varje år. Men nu höjs varningens finger för var du har din data lagrad egentligen.

I våras trädde inte bara GDPR i kraft i Europa, utan även Cloud Act i USA. Cloud Act står för The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act och innebär i praktiken att amerikanska myndigheter har rätt att få tillgång till data lagrat i molnlösningar – även om data är lagrat utanför USA:s gränser. Är bolaget amerikansk räcker det nämligen för amerikanska myndigheter att få hämta data från en svensk serverhall.

Både GDPR och Cloud Act är avsedda i grunden för att skydda oss i någon form. Men Cloud Act kan också innebära utökat företagsspionage eller förlorad och exponerad kritisk affärsinformation i större utsträckning om ni som företag lagrar den typen av information i amerikanska moln, te.x Amazon eller Microsoft.

Cloud Act och GDPR - Vad är skillnaden?

Men är det inte samma sak då? GDPR och Cloud Act skiljer sig ganska mycket åt till syfte och omfattning. GDPR´s syfte är i grova drag att skydda personuppgifter för den enskilde personen, men det som skiljer Cloud Act från GDPR, är att Cloud Act-lagen kringgår andra länders lagar gällande integritet och skydd av information. Den innebär att amerikanska bolag (molntjänstleverantörer) ska följa amerikanska lagar, oavsett var de har sina servrar eller i vilka andra länder de verkar i. Med andra ord kan all er information som är lagrad i amerikanska moln begäras ut och granskas, utan att ni ens vet om det. Men, tilläggas bör, att det bara ska ske vid misstanke om brott enligt lagen.

Vad bör man göra då? Kanske fundera och tänka till vart ni har er data lagrat. Är det så att ni har affärskritisk information lagrad i amerikanska moln eller är det ”bara” övrig information som inte är lika kritisk? Google, Microsoft, Dropbox eller Amazon – Fundera vad ni har och vart ni har det, vem lagrar er data?

“Britt´s lösning ger oss en flexibel och driftsäker servermiljö. Vi har dessutom fått en lätt administrerad servermiljö där en installation av en server sker på ett snabbt och smidigt sätt.”

Daniel Lingblom, IT-samordnare på Sala Kommun.

Funktioner:

Valbara prestandanivåer ända ner på servernivå
Lagringsnät byggs som separata SAN-lösningar
Diskteknik för en rad olika prestanda, allt från Nearline SAS, SAS till SSD
Tiering (Automatisk förflyttning av data)

Svenska Datahallar

Många av våra kunder har krav på lagring på Svensk mark.

Därför har vi 3 egna drifthallar, två primära och en sekundär. Vår största datahall ligger i Västerås och har högsta lås- och säkerhetsklass, SS EN1047, samma nivå som banker och är helt självförsörjande på ström med eget reservkraftverk. Härifrån utgår all vår IT-Drift till alla våra kunder oavsett ort.

1012 driftavtal i datahallarna
180 000 slutanvändare

Skyddsklass 3

Larm och lås håller skyddsklass 3. Larm finns för inbrott, temperatur, brand och fukt. Sju stycken videokameror med inspelning och två veckors lagring av videomaterial.

EU-standard EN1047

Drifthallen är byggd enligt högsta Svenska SIS-norm och EU:s standard för säkra drifthallar, EN1047. Maximalt antal rackplatser är 45, vilket ger 5760 fysiska servrar. I dag driftas cirka 700 servrar (fysiska och virtuella).

Temperatur +22 °C

Rumstemperatur +22 °C ±2 °C. Relativ luftfuktighet 45 % RH ±5 %.
Elva redundanta kylaggregat matas med fjärrkyla, med automatisk överkoppling till kranvatten vid bortfall av fjärrkyla. Hallen förbrukar cirka 18 kubikmeter per timme.

PUE 1.27

Sju UPS:er med en totalkapacitet på 300 kWh ger en drifttid på 30 minuter vid full last.
Dieseldrivet reservakraftaggregat (577 A, 400 kVa, 435 hk & 320 kW). Bränsleförbrukning 25 l/tim. Drifttid 40 timmar (utan påfyllning). Startar automatiskt efter tre sekunder och levererar full effekt efter femton. EcoPar specialdiesel för minskade avgaser och skonsam drift. Funktionskontroll en gång per månad.
Ställverk med en kapacitet på 1000 Ampere och möjlighet till full bypasskoppling på upp till nio UPS:er. Full inkopplings automatik vid strömbortfall och övergång till reservkraftsdrift.

Brandklass IE120

Brandsläckningssystem med Novec 1230, en ren, kondenserad, miljövänlig gas. Den är trycksatt med nitrogen till 25 bar, och förvaras i tre separata stålbehållare på 100 liter.
Två redundanta detektorer Micra 100 övervakar drifthallen kontinuerligt. Luft leds in i detektorns laserkammare där en exakt mätning av luftens fördunkling sker, vilket leder till en mycket snabb detektering.

Vi ska vara bäst på miljö och återvinning.

Vi har ett ansvar för nästa generation och planeten vi bor på. Och det tänker vi ta. Därför är alla våra bolag bl.a miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Gröna drifthallar

Vad är ett PUE-tal?

PUE-tal används som ett mått på hur ”grön” en datahall är. PUE innebär att den totala tillförda energin (kyla, UPS:er, belysning, ventilation och övrig el) till en data/serveranläggning divideras med den energi som endast förbrukas av servrar och annan utrustning som kan hänföras till datorer/servrar.

Ett PUE-tal för en omodern anläggning kan idag ligga på ända upp till 2,0 och däröver. Ett PUE på 2,0 innebär att för varje watt IT-energi som förbrukas, går lika mycket åt för kylanläggningar och lokaler. Vår drifthall i Västerås har PuE-tal på 1,27.

Varje år hanterar vi över 10.000 klienter till våra kunder. Därför är miljöarbete och återvinning så viktigt för oss.

Alla företag och verksamheter påverkar miljön negativt på olika sätt. I tjänsteföretag står ofta resor, IT, energiförbrukning och förbrukning av kontorsmaterial för den största klimatpåverkan. Med återanvändning är förhållandet det omvända. Genom att återanvända IT-utrustningen istället för att skrota och återvinna den, omvandlas en direkt negativ belastning på miljön till en positiv miljöpåverkan.

Hej. Vi är Britt.

Britt är inget nytt IT-företag. Vi grundades 1989 men för ett tag sedan lyfte vi blicken.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle.