Backup

När testade du senast om din backup fanns där den ska och också fungerade?

Vi vet vad som krävs för rätt backup. Med backup som tjänst ser vi inte bara till att det finns en backup, utan också att den fungerar som det är tänkt. Vi sköter backup till flera statliga myndigheter, kommuner och banker, ett gott kvitto om du letar säker backuplösning. Vi kan backup. Och vi har rum för fler.

Vi är också en certifierad partner och samarbetar med flera olika tillverkare som EMC, Commvault, HP, Veritas, Symantec och Microsoft. Prata backup med oss, vi kan hjälpa er med allt från rådgivning till fullskalig driftsättning och migrering från era befintliga lösningar. Säker driftmiljö får ni på köpet.

Varje dygn kör vi över 1400 backupjobb till våra kunder.

Backup som tjänst

Med backup som tjänst ser vi inte bara till att det finns en backup, utan också att den fungerar som det är tänkt. Visste du t.ex att de flesta företag bara är ett lösenord ifrån att radera hela företagets O365-filer?

Vi hjälper er se över er backup – Har ni rätt backup och fungerar den som den ska om det verkligen behövs?

“Valet av Britt som leverantör av drift- och support för vår IT-miljö grundade sig på noggranna undersökningar och valideringar där deras lösning var den säkerhets-, tekniskt- och servicemässigt bästa.”

Torbjörn Pettersson, VD Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?

Vår drifthall

Vi är duktiga på IT-drift och IT-tjänster. Faktiskt så pass duktiga att vi rankades högst i Kammarkollegiets upphandling. Med flest poäng efter en bedömning toppade vi listan i utvärderingen…

…Smickrande tycker vi. Men det är även ett fint bevis för er på att våra rutiner, processer och datahallar håller den högsta standarden och säkerhetsklassningen på den svenska marknaden.

Svenska datahallar

Många av våra kunder har krav på lagring på Svensk mark - Då är våra egna datahallar perfekta.

Därför har vi 3 egna drifthallar, två primära och en sekundär. Vår största datahall ligger i Västerås och har högsta lås- och säkerhetsklass, SS EN1047, samma nivå som banker och är helt självförsörjande på ström med eget reservkraftverk. Härifrån utgår all vår IT-Drift till alla våra kunder oavsett ort.

Är du nyfiken och vill se vår drifthall live eller veta mer om våra hallar och vad fördelarna är med att ha drift på svensk mark? Hör av dig så återkopplar vi så snart vi bara kan.

Skyddsklass 3

Larm och lås håller skyddsklass 3. Larm finns för inbrott, temperatur, brand och fukt. Sju stycken videokameror med inspelning och två veckors lagring av videomaterial.

EU-standard EN1047

Drifthallen är byggd enligt högsta Svenska SIS-norm och EU:s standard för säkra drifthallar, EN1047. Maximalt antal rackplatser är 45, vilket ger 5760 fysiska servrar. I dag driftas cirka 700 servrar (fysiska och virtuella).

Temperatur +22 °C

Rumstemperatur +22 °C ±2 °C. Relativ luftfuktighet 45 % RH ±5 %.
Elva redundanta kylaggregat matas med fjärrkyla, med automatisk överkoppling till kranvatten vid bortfall av fjärrkyla. Hallen förbrukar cirka 18 kubikmeter per timme.

PUE 1.27

Sju UPS:er med en totalkapacitet på 300 kWh ger en drifttid på 30 minuter vid full last.
Dieseldrivet reservakraftaggregat (577 A, 400 kVa, 435 hk & 320 kW). Bränsleförbrukning 25 l/tim. Drifttid 40 timmar (utan påfyllning). Startar automatiskt efter tre sekunder och levererar full effekt efter femton. EcoPar specialdiesel för minskade avgaser och skonsam drift. Funktionskontroll en gång per månad.
Ställverk med en kapacitet på 1000 Ampere och möjlighet till full bypasskoppling på upp till nio UPS:er. Full inkopplings automatik vid strömbortfall och övergång till reservkraftsdrift.

Brandklass IE120

Brandsläckningssystem med Novec 1230, en ren, kondenserad, miljövänlig gas. Den är trycksatt med nitrogen till 25 bar, och förvaras i tre separata stålbehållare på 100 liter.
Två redundanta detektorer Micra 100 övervakar drifthallen kontinuerligt. Luft leds in i detektorns laserkammare där en exakt mätning av luftens fördunkling sker, vilket leder till en mycket snabb detektering.

Vi ska vara bäst på Miljö och Återvinning

Därför är alla våra bolag miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vad krävs för att få ett ISO 14001 certifikat?

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
  • Systemet är beskrivet 
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Vad är PUE-tal?

PUE-tal används som ett mått på hur ”grön” en datahall är. PUE innebär att den totala tillförda energin (kyla, UPS:er, belysning, ventilation och övrig el) till en data/serveranläggning divideras med den energi som endast förbrukas av servrar och annan utrustning som kan hänföras till datorer/servrar.

Ett PUE-tal för en omodern anläggning kan idag ligga på ända upp till 2,0 och däröver. Ett PUE på 2,0 innebär att för varje watt IT-energi som förbrukas, går lika mycket åt för kylanläggningar och lokaler. Vår drifthall i Västerås har PuE-tal på 1,27.

Hur jobbar vi?

Att skriva eller prata om det är en sak. Men att verkligen leva och göra är en annan.

Ibland kan det vara svårt

… att veta vad man behöver hjälp med.
Då brukar vi presentera två alternativ:

I slutändan brukar de båda alternativen leda till samma mål. 

Hej. Vi är Britt.

Britt är inget nytt IT-företag. Vi grundades 1989 men för ett tag sedan lyfte vi blicken.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle.

105 Medarbetare

Vi letar alltid efter fler talanger. Kanske är det just du som ansluter till vår familj.

340 MSEK

Med medvind i ryggen ser vi en positiv utveckling med hög efterfrågan och sunda finanser.

1002 Driftavtal

Vi älskar det vi gör och i vår drifthall blir det aldrig trångt eller fullbokat. Vi har rum för er också.

Kundreferenser