Applikationsdrift

Vi ser till att det fungerar. Säker tillgång till alla era applikationer – När som helst och oavsett varifrån ni befinner er.

Vi hanterar dagligen kundunik applikationsdrift för ett stort antal kunder. I princip de flesta lösningar som vi driftar har vi någon form av applikationsansvar på och ofta med en kundunik applikation. Tjänsten innebär att vi ser till att era slutanvändare får säker tillgång till alla era applikationer, dygnet runt och oavsett från vilken enhet de ansluter. Flexibelt, tryggt och enkelt.

Britt Applikationsdrift säkerställer att ni alltid är rätt licensierade och slipper obehagliga överraskningar vid en revision. Tjänsten bygger på modern teknik vilket garanterar högsta driftsäkerhet. Tillsammans med tjänsten får ni även tillgång till vår support via Britt ServiceDesk.

Applikation som tjänst

Den här avser standardprogramvaror där vi ansvarar för hela applikationslagerlösningen. Den bygger på att vi har kompetensen på applikationen och kan utföra justeringar i själva applikationen. Den innebär kort och gott att vi har det totala driftansvaret på applikationen. Låt oss ta hand om det. Så kan ni tänka på annat.

“Valet av Britt som leverantör av drift- och support för vår IT-miljö grundade sig på noggranna undersökningar och valideringar där deras lösning var den säkerhets-, tekniskt- och servicemässigt bästa.”

TORBJÖRN PETTERSSON, VD INGENJÖRSGRUPPEN STÅHLKLOO AB

Ibland kan det vara svårt

… att veta vad man behöver hjälp med.
Då brukar vi presentera två alternativ:

I slutändan brukar de båda alternativen leda till samma mål. 

Vi jobbar med två olika huvudspår inom applikationsdrift:

Applikationsdrift Instruktionsbaserad
Applikationsdrift Utökad

Denna tjänst erbjuder infrastrukturapplikationer. En del av applikationerna baseras på Microsofts molnmiljöer och i dessa fall använder vi då Microsoft som underleverantör.

Vad ingår?

 • Införande och uppstart av driftsmiljö
 • Dimensionering och kapacitetshantering av driftsmiljön
 • Löpande drift och underhåll
 • Incident och problemhantering med åtgärd och återställning
 • ServiceDesk
 • Ärendehantering och incidenthantering
 • Övervakning och loggning av infrastruktur och servermiljö
 • Övervakning och loggning av applikationslager
 • Lastbalanseringstjänster
 • Avveckling av applikation
 • Restore efter incident
 • Katastrofhantering enligt överenskommen plan.

Vår drifthall

Vi är duktiga på IT-drift och IT-tjänster. Faktiskt så pass duktiga att vi rankades högst i Kammarkollegiets upphandling. Med flest poäng efter en bedömning toppade vi listan i utvärderingen…

…Smickrande tycker vi. Men det är även ett fint bevis för er på att våra rutiner, processer och datahallar håller den högsta standarden och säkerhetsklassningen på den svenska marknaden.

Svenska datahallar

Många av våra kunder har krav på lagring på Svensk mark - Då är våra egna datahallar perfekta.

Därför har vi 3 egna drifthallar, två primära och en sekundär. Vår största datahall ligger i Västerås och har högsta lås- och säkerhetsklass, SS EN1047, samma nivå som banker och är helt självförsörjande på ström med eget reservkraftverk. Härifrån utgår all vår IT-Drift till alla våra kunder oavsett ort.

Är du nyfiken och vill se vår drifthall live eller veta mer om våra hallar och vad fördelarna är med att ha drift på svensk mark? Hör av dig så återkopplar vi så snart vi bara kan.

Skyddsklass 3

Larm och lås håller skyddsklass 3. Larm finns för inbrott, temperatur, brand och fukt. Sju stycken videokameror med inspelning och två veckors lagring av videomaterial.

EU-standard EN1047

Drifthallen är byggd enligt högsta Svenska SIS-norm och EU:s standard för säkra drifthallar, EN1047. Maximalt antal rackplatser är 45, vilket ger 5760 fysiska servrar. I dag driftas cirka 700 servrar (fysiska och virtuella).

Temperatur +22 °C

Rumstemperatur +22 °C ±2 °C. Relativ luftfuktighet 45 % RH ±5 %.
Elva redundanta kylaggregat matas med fjärrkyla, med automatisk överkoppling till kranvatten vid bortfall av fjärrkyla. Hallen förbrukar cirka 18 kubikmeter per timme.

PUE 1.27

Sju UPS:er med en totalkapacitet på 300 kWh ger en drifttid på 30 minuter vid full last.
Dieseldrivet reservakraftaggregat (577 A, 400 kVa, 435 hk & 320 kW). Bränsleförbrukning 25 l/tim. Drifttid 40 timmar (utan påfyllning). Startar automatiskt efter tre sekunder och levererar full effekt efter femton. EcoPar specialdiesel för minskade avgaser och skonsam drift. Funktionskontroll en gång per månad.

Ställverk med en kapacitet på 1000 Ampere och möjlighet till full bypasskoppling på upp till nio UPS:er. Full inkopplings automatik vid strömbortfall och övergång till reservkraftsdrift.

Brandklass IE120

Brandsläckningssystem med Novec 1230, en ren, kondenserad, miljövänlig gas. Den är trycksatt med nitrogen till 25 bar, och förvaras i tre separata stålbehållare på 100 liter.
Två redundanta detektorer Micra 100 övervakar drifthallen kontinuerligt. Luft leds in i detektorns laserkammare där en exakt mätning av luftens fördunkling sker, vilket leder till en mycket snabb detektering.

Vi ska vara bäst på Miljö och Återvinning

Därför är alla våra bolag miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vad krävs för att få ett ISO 14001 certifikat?

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
 • Systemet är beskrivet 
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Vad är PUE-tal?

PUE-tal används som ett mått på hur ”grön” en datahall är. PUE innebär att den totala tillförda energin (kyla, UPS:er, belysning, ventilation och övrig el) till en data/serveranläggning divideras med den energi som endast förbrukas av servrar och annan utrustning som kan hänföras till datorer/servrar.

Ett PUE-tal för en omodern anläggning kan idag ligga på ända upp till 2,0 och däröver. Ett PUE på 2,0 innebär att för varje watt IT-energi som förbrukas, går lika mycket åt för kylanläggningar och lokaler. Vår drifthall i Västerås har PuE-tal på 1,27.

Hur jobbar vi?

Att skriva eller prata om det är en sak. Men att verkligen leva och göra är en annan.

Hej. Vi är Britt.

Britt är inget nytt IT-företag. Vi grundades 1989 men för ett tag sedan lyfte vi blicken.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle.

105 Medarbetare

Vi letar alltid efter fler talanger. Kanske är det just du som ansluter till vår familj.

340 MSEK

Med medvind i ryggen ser vi en positiv utveckling med hög efterfrågan och sunda finanser.

1002 Driftavtal

Vi älskar det vi gör och i vår drifthall blir det aldrig trångt eller fullbokat. Vi har rum för er också.

Kundreferenser