Applikationsdrift

Vi ser till att det fungerar. Säker tillgång till era applikationer – När som helst och oavsett varifrån ni befinner er.

Vi hanterar dagligen kundunik applikationsdrift för ett stort antal kunder. I princip de flesta lösningar som vi driftar har vi någon form av applikationsansvar på och ofta med en kundunik applikation. Tjänsten innebär att vi ser till att era slutanvändare får säker tillgång till alla era applikationer, dygnet runt och oavsett från vilken enhet de ansluter. Flexibelt, tryggt och enkelt.

Britt Applikationsdrift säkerställer att ni alltid är rätt licensierade och slipper obehagliga överraskningar vid en revision. Tjänsten bygger på modern teknik vilket garanterar högsta driftsäkerhet. Tillsammans med tjänsten får ni även tillgång till vår support via Britt ServiceDesk.

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?

Applikation som tjänst

Vi har också en tjänst med egen applikationsdrift.

Den här avser standardprogramvaror där vi ansvarar för hela applikationslagerlösningen. Den bygger på att vi har kompetensen på applikationen och kan utföra justeringar i själva applikationen. Den innebär kort och gott att vi har det totala driftansvaret på applikationen. Idag hanterar vi kundunik applikationsdrift för ett stort antal kunder. Låt oss ta hand om det. Så kan ni tänka på annat.

Vi jobbar med två olika huvudspår inom applikationsdrift:

Applikationsdrift Instruktionsbaserad
Applikationsdrift Utökad

Denna tjänst erbjuder infrastrukturapplikationer. En del av applikationerna baseras på Microsofts molnmiljöer och i dessa fall använder vi då Microsoft som underleverantör.

Vad ingår?

 • Införande och uppstart av driftsmiljö
 • Dimensionering och kapacitetshantering av driftsmiljön
 • Löpande drift och underhåll
 • Incident och problemhantering med åtgärd och återställning
 • ServiceDesk
 • Ärendehantering och incidenthantering
 • Övervakning och loggning av infrastruktur och servermiljö
 • Övervakning och loggning av applikationslager
 • Lastbalanseringstjänster
 • Avveckling av applikation
 • Restore efter incident
 • Katastrofhantering enligt överenskommen plan.