Systemintegration

Digitaliseringen ger oss stora möjligheter, men hur effektiva blir vi egentligen? I takt med att antalet system ökar på våra arbetsplatser, ökar komplexiteten.

Vad är systemintegration?

Med integration eller systemintegration menas i allmänhet ett flöde av data i någon form mellan två eller flera aktörer. En eller flera avlämnande aktörer lämnar ifrån sig data som en eller flera aktörer sedan tar emot antingen helt oförändrat eller i bearbetad form. Har du mer än två system som behöver prata med varandra finns det all anledning att fundera på systemintegration.

Vi har även systemintegration som tjänst – Mer frihet för er helt enkelt. Fråga oss berättar vi mer.

Varför behövs systemintegration?

Vi rapporterar arbetade timmar i tidssystemet, timmarna och betalningarna går till affärssystemet, och vi får vår lön från lönesystemet, som är levererar underlag till banken och så vidare. Ofta ingår någon form av direktintegration med andra system när man köper ett nytt system, men en vacker dag står man där med en ogenomtränglig härva av kopplingar som ingen förstår sig på.

Centraliserad systemintegration är något av en spindel i nätet; ett system som pratar med alla dina IT-system, hämtar relevant data som kan bearbetas och leverera det till berörda parter. När personalen rapporterar in sina timmar i tidssystemet exempelvis, aktiveras en rad olika triggers där data skickas automatiskt till olika system, utan att någon behöver mata in informationen manuellt. Det finns många fördelar med det:

  • Tid: Istället för att hålla ordning på flera system finns en applikation som sköter den hantering som annars är manuell. Det sparar tid.
  • Kvalitet: Data matas in en gång, på ett ställe. Det gör att risken för felinmatningar minskar.
  • Kostnad: Effektivare processer ger kortare ledtider och sparar därmed pengar.
  • Enkelhet: Förutom att härvan av kopplingar minskar blir det enkelt att byta ut eller lägga till system när man har en fungerande integration.
  • Tillförlitlighet: Integrationsapplikationen säkerställer att den data som matas in, både i interna och externa system, skickas vidare enligt en bestämd ordning.
  • Mätbarhet: Samlad plats för data och trafik gör det enkelt att mäta volymer.

Vad är en integrationsmotor?

Detta kan ske helt utan inblandning av en integrationsmotor, oftast genom att den ena aktören har byggt in funktionalitet för detta, denna typ av integration kallar vi direktintegration. Direktintegration är allt som oftast ett försäljningsargument från systemleverantörens sida som sannolikt ger en lägre investeringskostnad. 

Fördelarna med att blanda in en integrationsmotor syns sällan direkt och det är inte ovanligt att det initialt blir en högre kostnad att utveckla integrationer i en central lösning. På längre sikt och med ökande antal integrationer uppdagar sig dock fördelar som tillförlitlighet – en punkt att hantera och övervaka, för alla integrationer, samt mätbarhet – samlad loggning som gör det enkelt att mäta volymer.

Den största vinsten visar sig dock den dag då systemet behöver bytas ut eller förnyas, att byta ut ett system med ett spindelnät av direktintegrationer är i det närmaste en omöjlig uppgift där samtliga inblandade system i någon mån blir inblandade och kan behöva göra anpassningar.

Med allintegration samlad via en central integrationsmotor är samma uppgift inte alls lika betungande, i detta fall handlar det om att skapa och anpassa en koppling mot det nya systemet medan övriga inblandade aktörer fortsätter kommunicera som vanligt.

Ibland kan det vara svårt

… att veta vad man behöver hjälp med.
Då brukar vi presentera två alternativ:

I slutändan brukar de båda alternativen leda till samma mål. 

“Som kommun har vi fler komplexa utmaningar, så för oss är det extremt viktigt att vi får rätt kompetens från en leverantör som har lång erfarenhet. Att Britt både hade arbetat med kommuner tidigare och integrationsmotorn TEIS var avgörande.”

Hans Haglund, IT Chef, Gnesta kommun.

Vad vi kan göra för er

Den kompetens man vanligen talar om kring systemintegration är utvecklarkompetensen men i själva verket utgör denna bara en bråkdel av den totala resursåtgången vid nyutveckling. Uppskattningsvis utgör hands-on-tiden inte mer än 20% av den totala, medan resterande 80% går åt till kartläggning och utredning av flöden, begrepp och förutsättningar samt dokumentation och uppföljning.

Nyutveckling systemintegration
Anpassning av befintliga integrationer
Kartläggning, utredning och dokumentation
Rådgivning och bollplank

Utvecklarkompetens

Utvecklarkompetensen är ofta produktspecifik medan den övriga kompetensen är generisk och är applicerbar oberoende av teknisk lösning för systemintegration. Britt har god erfarenhet av systemintegrationsarbete i Microsoft Biztalk och Tieto Enterprise Integration Server (TEIS). Vi kan bland annat erbjuda hjälp med nyutveckling eller anpassning av befintliga integrationer, kartläggning och utredning av flöden och verksamhetsprocesser, dokumentation av befintliga integrationer, stödjande vid etablering av arbetsprocesser och rutiner för integrationsfunktionen.

Systemintegration som tjänst

Med systemintegration som tjänst från oss slipper du köpa integrationsmotorn och du köper bara en månadskostnad istället, där vi ser till att det fungerar och rullar som det är tänkt.

Vad skulle det kosta?

Hur långt är ett snöre? Vad det kostar beror helt på storlek och omfattning, det kan vara hur litet- eller stort som helst. Kontakta oss så lyssnar vi på era behov och hur det ser ut idag, så kan vi därefter ge en prisbild.

Smart överblick med Integration Dashboard

Britt Integration Dashboard är ett övervakningsverktyg utvecklat för TEIS 3.2. En integration i TEIS samlar löpande in statusinformation och uppdaterar datafiler med aktuell status för integrationer och triggers för en vald tidsperiod och presenterar dessa i ett responsivt webbgränssnitt. Detta kan med fördel användas som Dashboard i en helpdesk eller läggas till som en app på hemskärmen i din IOS eller Android-enhet. Logotyp, rubrik och färgschema konfigureras enkelt via en inställningsfil.

Vill du få en demo? Kontakta oss.

Hej. Vi är Britt.

Britt är inget nytt IT-företag. Vi grundades 1989 men för ett tag sedan lyfte vi blicken.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle.

105 Medarbetare

Vi letar alltid efter fler talanger. Kanske är det just du som ansluter till vår familj.

340 MSEK

Med medvind i ryggen ser vi en positiv utveckling med hög efterfrågan och sunda finanser.

1002 Driftavtal

Vi älskar det vi gör och i vår drifthall blir det aldrig trångt eller fullbokat. Vi har rum för er också.