Ledning – och kvalitétssystem

Med ett bra ledning- och kvalitetssystem får ni ordning och reda på företagets lednings-, styrning- och kvalitetsdokument.

Med tillexempel versionshantering, rättighetsstyrt och sök- och filtreringsfunktioner får ni full koll och enklare arbetsflöden. Systemet kan också göras interaktivt vilket är en stor fördel till externa som kanske inte själva jobbar i det dagligen. Klicka på en process eller fas och alla tillhörande dokument ligger samlat. Smidigt och med senaste version. Perfekt för tillexempel ISO-dokument.

Boka Intranät och verksamhetsstöds-fika med Britt

Fråga oss så hjälper vi er igång.

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
  • {{ day.date }}
  • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

Det vanliga är att vi ofta mailar dokument till varandra. Kanske ska det granskas, det ska göras ändringar, det ska granskas igen och sen vidare för slutgodkännande. Det blir lätt många versioner, men det blir också mycket plats på mailservern som tas upp. Ur ett IT-säkerhetsperspektiv finns det också nackdelar med att ha dokument fladdrande på mail mellan oss, de bör höra hemma på sin ordinarie plats för att säkerställa så långt det går att vi inte drabbas av intrång. Med den här lösningen mailar ni bara länken, eller så låter ni systemet sköta notifieringen automatiskt att en ny version har skapats.

Bygg på med:

Flödesdiagram
Organisationsbild
Processflöden
Processdiagram

Vårt ledning- och kvalitetssystem bygger vi SharePoint och är alla gånger helt kundanpassat och unikt. Alla företag har olika mängd data och processer, det kan göras enkelt och det kan göras hur avancerat som helst. Det viktiga är nyttoeffekten och vad vi långsiktigt har sparat i arbetstid. Därför börjar vi alltid alla projekt med en förstudie. Vi sätter oss helt enkelt ner och ser över era behov, hur ni jobbar idag och hur ni skulle vilja jobba.

Möjligheterna är nästintill oändliga, vi syr ihop precis det ni behöver. Inte mer och inte mindre. Med åren har vi gjort några ledning- och kvalitetssystem, vi vet vad som krävs, vad som brukar bli bäst och vart eventuella fallgropar finns. Fråga oss, vi berättar gärna mer över en fika!