Digitala projektplatser och samarbetsytor

Vi bygger smarta projektplatser och samarbetsytor till våra kunder. Det här är perfekt för alla som jobbar i någon form av projekthantering.

Jobbar ni med mappstrukturer, foldrar och kopierar från föregående projekt vid uppstart av nytt? Det finns smartare sätt. Och tid att spara. De flesta företag lägger stora mängder tid på att administrera dokument, strukturer och versioner i större projekt. För en enda kund, sparade systemet tillexempel 8 timmar som det normalt tog att starta upp ett projekt. Idag tar det 5 min.

Boka verksamhetsstöds-fika med Britt

Vill du veta mer? Jag svarar gärna på frågor eller funderingar om hur vi kan hjälpa er.

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
  • {{ day.date }}
  • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

Det som görs är att det skapas en webbplats för respektive projekt. En mall helt enkelt, så här ska projekt se ut, de här listorna och avtalen ska med, de här projektkalkylen och systemdokumentationen ska se ut så här och de här rutinen arbetar vi efter.

Alla projekt får alltså samma struktur och vi får samma rutiner för alla processer och projekt. Vid uppstart av nytt projekt så sköts det med automatiskt. I admingränssnittet styr ni själva upplägget. Skapa roller, tilldela arbetsuppgifter och följer upp.

Fördelar:

  • Missar inget
  • Projektkontroll
  • Ordning och reda
  • Dela ut uppgifter
  • Alla jobbar lika
  • Räknas hem ekonomiskt snabbt

“Vi träffade ett flertal leverantörer inför vår uppstart av vår samarbetsplattform. Valet föll på Britt som på ett enkelt sätt kunde förklara vad deras tjänster skulle innebära för oss som företag samt våra användare. Det är just deras sätt att sätta sig in i kundens behov som jag uppskattar. De har med stor lyhördhet lyssnat in våra tankar och idéer och omsatt det till ett väl fungerande system.”

Tommy Svensson, VD Sportive People AB

Projektdokumentering

För större projekt som kräver dokumentering har vi byggt en funktion som hämtar all information i projektet, skapar innehållsförteckning och försättsblad som sedan skickas till skrivaren och klart! Du har nuläget på hela projektet i en pärm att avlämna. Automatiskt och spar timmar av sorteringsjobb som annars hade krävts.

Samarbetsytor

Det här är projektplats light. Här är det inte lika styrt, om du inte vill såklart. Det är lite friare men med en bra samarbetsyta att dela information eller dokument för tillexempel projekt. Också byggt på SharePoint. Finns små, finns stora. Vad skulle ni behöva? Vi hjälper er igång.

Fördelar egen samarbetsyta:

Full kontroll själva på vart information finns
GDPR efterlevnad