Dashboard för visuell kommunikation

Visste du att en Lean Dashboard får ut ditt budskap till dina medarbetare 60 000 gånger snabbare?

Varför är en visuell dashboard bättre än text?

  • En undersökning med fler än 50 000 anställda visar att hälften inte får den information de behöver för att göra sina jobb bra
  • Brist på kunskap leder till frustration bland medarbetare och innebär ofta att kvaliteten på leveranser blir lidande
  • Hjärnan processar visuell information 60 000 gånger snabbare än text
  • Grafiska presentationer är lättare att förstå och komma ihåg än text

Britt Lean Dashboard

Britt Dashboard för ERP-system, verksamhetsstöd och intranät är ett automatiserat och digitaliserat arbetssätt som ökar engagemanget, samt sparar tid och pengar i större produktions- eller tillverkningsföretag.

Perfekt anpassad för tillverkande företag
Visar din samlade information i realtid
Lätt att byta ut och lägga till system
Integrerar med Monitor som standard
Flexibla synkningsmöjligheter