Dalig styrning

Britt Lean Dashboard hjälper dig att spara tid och att fatta bättre beslut

Varför är en Lean dashboard bättre för daglig styrning?

  • Tillgång till information gör medarbetare delaktiga och motiverade
  • Bästa sättet att visualisera ständiga förbättringar
  • Visar och följer upp företagets utveckling
  • Ökar effektiviteten i produktionen
  • Visar tydligt effekten av förbättringar

Britt Lean Dashboard

Britt Lean Dashboard för ERP-system, verksamhetsstöd och intranät är ett automatiserat och digitaliserat arbetssätt som ökar engagemanget, samt sparar tid och pengar i större produktions- eller tillverkningsföretag. Visste du att vissa företag spenderar 80% av tiden på att samla in, övervaka, analysera och rapportera data? Du kan minska den tiden radikalt med Britt Lean Dashboard.

Perfekt anpassad för tillverkande företag
Visar din samlade information i realtid
Lätt att byta ut och lägga till system
Integrerar med Monitor som standard
Flexibla synkningsmöjligheter