Daglig styrning

Britt Lean Dashboard

Britt Dashboard för daglig styrning är en visuell integrationslösning som är perfekt för tillverkande företag med stora volymer av flöden och processer i olika former.

Britt Lean Dashboard är superanpassad för daglig styrning inom Lean. Och är exakt vad det låter som – ett automatiserat och digitaliserat arbetssätt som sparar tid och pengar i större produktions- eller tillverkningsföretag.

“Oxelösunds Hamn har ett svårslaget läge i Östersjön. Med hjälp av Britt kunde Oxelösunds hamn bli ännu bättre.”

OXELÖSUNDS HAMN

Fördelar med Britt Lean Dashboard:

Perfekt anpassad för tillverkande företag
Visar din samlade information i realtid
Lätt att byta ut och lägga till system
Integrerar med Monitor som standard
Flexibla synkningsmöjligheter

Integrationer för daglig styrning

Britt Dashboard är plug-and-play på riktigt. För dig som jobbar med daglig styrning och Monitor så har vi redan ett antal användbara integrationer – men de kan naturligtvis anpassas exakt efter dina behov. Britt Dashboard är byggd i Sharepoint Online där insamlad data lagras och presenteras. Grafer baserade på insamlad data är utvecklade i PowerBi. Data hämtas från Monitor och IA via Britts integrationslösning som tjänst.

Den största fördelen med Britts integrationslösning visar sig den dag ett verksamhetssystem behöver bytas ut eller förnyas, att byta ut ett system med ett spindelnät av direktintegrationer är i det närmaste en omöjlig uppgift där samtliga inblandade system i någon mån blir inblandade och kan behöva göra anpassningar. Med all integration samlad via en central integrationsmotor är samma uppgift inte alls lika betungande, i detta fall handlar det om att skapa och anpassa en koppling mot det nya systemet medan övriga inblandade aktörer fortsätter kommunicera som vanligt. Mer kostnadseffektivt att utveckla integrationer med en integrationsmotor än att göra direktintegrationer.

Våra standardintegrationer:

IA-systemet
(AFA Försäkring)

 • Hämtar aktuella avvikelser från IA-systemet.
 • Presenteras i listform, färgmarkerade rader beroende på avvikelsetyp, räknar skadefria dagar.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – Reklamationer

 • Hämtar aktuella Avvikelser/Reklamationer från Monitor.
 • Pågående avvikelser presenteras i listform (även avslutade finns tillgängliga).
 • Graf med summerat antal avvikelser per månad presenteras för löpande 12-månadersperiod + Linje med måltal.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – OTD
(On Time Delivery)

 • En graf som visar leveranssäkerhet för löpande 12-månadersperiod (% levererat i tid, även data för förseningar och tidiga leveranser finns tillgänglig). + Linje med måltal.

Monitor – Beläggning

 • Antal timmar belagd tid summerat per vecka, visar period på 18 veckor framåt + Linje med kapacitet. Summerad tid i släp + horisont.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – Orderingång

 • Ordervärde löpande 12 månader inklusive jämförelse med föregående år.

Monitor - Fakturering

 • Fakturering + orderstock innevarande år. + Linje för budget.

Monitor – Aktuella förseningar

 • Lista innehållande aktuella försenade ordrar.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – Närvaro

 • Lista innehållande aktiv personal med markering om man är instämplad i Monitor eller inte.
 • Vid eventuell frånvaro visas frånvarokod i listan.
 • Fritextfält för att skriva notering per anställd.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Boka dashboard-fika med Britt

Fråga oss så hjälper vi er igång.

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
 • {{ day.date }}
 • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

Hej. Vi är Britt.

Britt är inget nytt IT-företag. Vi grundades 1989 men för ett tag sedan lyfte vi blicken.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle.