Utveckling av affärer, medarbetare, processer och kommunikation är idag själva hjärtat hos många av våra kunder.

Internkommunikation blir viktigare och viktigare.

Vi vet att ett riktigt bra intranät kan bidra till en välmående organisation eller till smartare systemutveckling. Vi vet också att ett intranät som dina medarbetarna vill använda måste vara lätt att använda och fritt från krångel.

Ibland bygger vi små intranät, ibland bygger vi riktigt stora och avancerade. Med rätt samarbetsytor och mobila lösningar ökar flexibiliteten för medarbetarna och därmed användandet och effektiviteten.

Britts lösningar bygger på idéer och visioner om enklare och effektivare affärsprocesser, sänkta kostnader och förbättrad produktivitet. Det gäller allt ifrån systemutveckling, integration, systemadministration och drift. Och oavsett om vi bygger lösningar i Office 365, SharePoint eller någon annan plattform.