Aktuella avtal inom Britt

Här presenterar vi ramavtalen som Offentlig Sektor kan avropa från Britt.

Inom Britt Sweden AB så finns bolagen Britt Eskilstuna AB, Britt Falun AB , Britt Stockholm AB, Britt Telekom AB, Britt Västerås AB och Britt Örebro. Här presenterar vi ramavtalen som Offentlig Sektor kan avropa ifrån för dessa bolag.

Kontaktperson inom Britt är:
Tore Nallgård
021 10 66 07
tore.nallgard@britt.se

Aktuella ramavtal

IT Drift - Mellan Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2020-11-13

IT Drift – Mellan
Avtalsperiod: 2017-11-14 – 2020-11-13

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna;
införande, drift och avveckling.

Mellan – vänder sig till myndigheter med 100-400 anställda.
Avtalsnummer: 96-40-2015-207

Kontaktperson inom Britt är:
Tore Nallgård: 021 10 66 07tore.nallgard@britt.se

Anders Östling: 021 10 66 77, anders.ostling@britt.se

Läs mer om IT Drift Mellan på avropa.se

Underleverantör

INVID Göteborg AB 556859-5622

INVID Höglandet AB 556708-7712

INVID Jönköping AB 556634-2449

INVID Varberg AB 556743-4591

INVID Värnamo AB 556648-7202

TeliaSonera Sverige AB 556430-0142

Tele2 Sverige AB 556267-5164

IP Only Networks AB 556597-6122

Telenor Sverige AB 556421-0309

Ricoh Sverige AB 556228-8851

Kontakta oss gällande våra tjänster och om oss:
Britt
021 10 66 00
vasteras@britt.se

Besöksadress:
Metallverksgatan 10
Västerås

Avtalet IT Drift omfattar tjänster inom IT-området indelat i följande tjänsteområden:

Applikationsdrift

Instruktionsbaserad drift av applikationsprogram (tillämpningsprogram).

Applikationsförvaltning

Förvaltning avser aktiviteter för applikationsprogram utöver applikationsdrift där vi har djupare kompetens på applikationerna. Exempel på aktiviteter är underhåll, enklare utveckling/anpassning, installation, samverkan med applikationsleverantörer, acceptanstestning och support för applikationer.

Applikation som tjänst

Applikation som tjänst är ett sätt att leverera applikationer som innebär att avgiften för tjänsterna är månatlig (eller med annan frekvens) och att myndigheten betalar för “konsumerade” tjänster. Applikationerna avser infrastrukturapplikationer som t.ex. kontorsprogram, program för personlig produktivitet, e-post, hemsidor och intranät, grupprogram för meddelanden och kommunikation, program för bokningar, “Unified communications” och även program för dokumentutbyte.

Utskrift

Utskrift som funktion till en månadsavgift. Tjänster för hantering av utskrift, kopiering, skanning och myndighetens skrivare och multifunktionsskrivare inklusive tillbehör med ett livscykelperspektiv.

Klienter

“Klient som funktion” till en månadsavgift; Tjänster för att hantering av klienter (exempelvis persondatorer, pekplattor och telefoner) inklusive tillbehör med ett livscykelperspektiv.

Datacentertjänster

Serverdrift med Managed Hosting inklusive systemprogram (operativsystem, virtualiseringsprogram, lastbalansering, etc.) för olika typer av “Services”. Servrarna utgör teknisk plattform för olika typer av tjänster såsom användarkataloger, behörighet, säkerhet, intrångsdetektering, filer, kommunikation, utskriftshantering, klienthantering etc. Plattform som tjänst (“PaaS”) Infrastruktur som tjänst (“IaaS”) Databasdrift, Säkerhetskopiering och Datalagring (t ex lagring, SAN, arkivering, lösningar för Data mining).

Nätverk- och Kommunikation

LAN/WLAN som tjänst; WAN som tjänst; Brandväggar; Fjärranslutning; Internetanslutning; Trunkanslutningar; Digitala möten; Telefonisttjänster, telefoni som tjänst, Telefonväxel i molnet.

Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör.

Britt har med bolaget Britt Stockholm AB vunnit det nya avtalet och är där med på regionerna:

• Klient 2, Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige
• Klient 4, Rikstäckande

Kontaktperson inom Britt Sverige AB är:
Lennart Ekman: 08 400 260 21, lennart.ekman@britt.se

Britt kan erbjuda allt ifrån enstaka leveranser av klienter och övriga produkter med tillbehör till mer omfattande leveranser av större volym. Vi har lång erfarenhet av klienthantering och arbetsplats som tjänst, välkommen att kontakt oss för mer information eller om frågor gällande ramavtalet.

Klienter - Klient 4 - Rikstäckande Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2021-01-31

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt.

Läs mer om Klient 4 Rikstäckande på avropa.se

Klienter - Klient 2 - Region Stockholm och Gotland samt region Sydöstra Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2021-01-31

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt.

Läs mer om Klient 4 Rikstäckande på avropa.se