Arbetsplats som tjänst

En bra arbetsplats är förmodligen en av de viktigaste förutsättningarna för att du ska må bra på arbetstid.

Med Arbetsplats som tjänst låter du Britt ta hand om allt från stationära datorer till smartphones. Så du slipper tänka på det allt det där som bara ska fungera och göra det du gör bäst.

Snabbt, smidigt och enkelt

Det finns många som kan leverera stora volymer datorer och smartphones till er. Men det är inte alla som fixar så att ni direkt kan logga in och vara igång. Det fixar Britt. Vi tar också hand om hela det dagliga flödet med leveranser, installering och returer. Datorer som ska ersättas, skrotas eller rensas för att skickas ut till nya medarbetare och projekt. Det ska gå snabbt, smidigt och enkelt – och precis så jobbar Britt.

Perfekt anpassat för ditt företags och dina användares unika behov:

Färdiginstallerade enheter
Flexibel och skalbar lösning
Ingen licenshantering
Fast pris per användare och månad

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om våra tjänster eller har du andra funderingar?

Leverantörer vi jobbar med

Arbetsplats som tjänst

är kort sammanfattat fyra olika delar som vi skräddarsyr efter era behov.

Bärbara datorer
2-i-1 datorer (stationära datorer)
Smartphones
Surfplattor

Britt är specialister på Arbetsplats som tjänst hela vägen från eget lager till kvalitetsuppföljning av genomförda leveranser och miljömedveten returhantering vid recycling eller end-of-life.

Vi levererar idag tjänster och produkter inom Sverige, EU och även Norge till ett stort antal kunder. Arbetsplats som tjänst från Britt ger dig full kontroll av hela livscykeln på en arbetsplats. 

Du får kontroll på både kostnaderna och tillgänglighet samtidigt som du har stor flexibilitet i utformandet av arbetsplatsens komponenter. Vi levererar dessutom stödtjänster för support, licenskontroll, inköp, installation och leverans till slutanvändare – allt för en enkel och smidig arbetsplats. Så att ni kan lägga tid på det som är viktigast för er, er verksamhet.

Vårt hjärta för Arbetsplats som tjänst med tillhörande lager och kontor ligger i Stockholm. Härifrån utgår alla leveranser och all hantering av klienter till våra kunder över hela Norden.

39 ton

2017 hjälpte vi en av våra kunder att spara 39 Ton CO2 i återvinning av klienter etc, vilket motsvarar uppvärmningen av 156 lägenheter i ett helt år.

8200

Idag hanterar vi över 8200 klienter / år ifrån vårt kontor i Stockholm.

Analys och rådgivning

Vi vet vad som krävs. Med flera års erfarenhet av att assistera kunder med rätt logistikupplägg för hela produktflödet kan vi hitta helt rätt lösning för er. Med fullt fokus på kostnad, produkt, användarstöd, miljö och ergonomi.

Inköpsportal

Som kund hos oss får du en egen inköpsportal med unika egenskaper där allt som rör logistikflödet administreras vilken vi ofta integrerar med era egna system. Här sköts automatiserade beställningar från ert affärssystem/inköpssystem via EDI/XML-kopplingar alternativt kundspecifikt upplägg i inköpsportalen. Det finns också möjlighet till attest av beställning och endast produkter som ni bestämt visas för användarna som standardsortiment eller alla produkter. Portalen har också smart språkstöd och produktinformation med konfigureringsinfo. Orderstatus, beräknad leveranstid, fakturahistorik med serienummer och lagersaldon finns fullt överskådligt i portalen för bra överblick. Användarvänligt helt enkelt.

Hjälp & Service

Självklart finns vi också här för er. Och lite till. Som kund får du alltid en kundansvarig kontaktperson med ett team bestående av helpdesk / SPOC, produktkunnig innesäljare som finns som stöd vid behov, konfigurationscenter och en serviceorganisation. Allt för att ni ska känna trygghet och service hela vägen.

Leverans & Uppföljning

Vi levererar idag inom hela Sverige, Norden och EU med full kapacitet att leverera World Wide om ni önskar. Vi sköter tull & frakt o VAT-hantering, inget ni behöver tänka på. Vi har alltid snabba och kompletta leveranser och självklart kontinuerlig spårbarhet. Riktiga rutiner med andra ord. För att helt enkelt säkerställa hela kedjan ut till slutanvändarna.

Finansiering

Vi köper befintlig utrustning av er om ni önskar och ni kan själva välja om ni vill hyra eller leasa. Restvärden bestäms av er, och vi byter utrustning vid bestämd intervall. Vi har även bra försäkringar och lågräntemarginal. Vi gör det enkelt för er helt enkelt.

Kundanpassat sortiment

Vi hjälper er med val av produkter/leverantörer, hur lång/kort livscykel har vi, vilka tillbehör behöver vi och vi prisförhandlar med leverantörer. Därefter läggs produkterna upp som ”paket” med tjänster och vi följer kontinuerligt upp och föreslår nya produkter och certifierar dessa.

Installationstjänster

Vi har en mängd tjänster för att produkterna ska vara klara för omedelbar användning, tex uppackning och funktionskontroll, imagehantering, stöldmärkning etikett eller chip, installation på plats, applikationspaketering och distribution av applikationer med SCCM eller Intunes. Vilka som passar er? Det ser vi över vid en analys.

Lager

Vi lagerhåller produkterna åt er, helt öronmärkta för just er. Vi beräknar säkerhetslager, visar lagersaldo online för er och ”icke standard” produkter redovisas med våra distributörers lagersaldon. Tack vare säkerhetslager finns det alltid en backup, då påverkas ni inte lika hårt om en leverantör har slut i lager. Det vill säga er verksamhet kan fortsätta utan produktionsstopp eller förlorad arbetstid.

Inventariesystem

Vi tänkte på allt. Därför har vi smarta koppling till ert inventariesystem så ni slipper knappa in informationen. Vi skickar via EDI/XML. Alternativt genom vårt inbyggda inventariesystem i inköpsportalen. Systemet har även en sökbar databas över alla leveransdetaljer (historik/statistik) i de fall när vi behöver veta detaljerna.

Återtag & Recycling

Vi har system för både återtag av enstaka produkter eller större volymer - lokalt och globalt. Vi jobbar med låsta skåp, burar eller engångsemballage och rekonditionering och lagring för återanvändning. Återtagna produkter levereras i paket vid nästa order och vi jobbar också mycket med avyttring eller miljöskrotning vid end-of-life. För återvinning är en hjärtefråga för oss. Förra året sparade vi, för en enda kund, 39 ton Co2 utsläpp. Det motsvarar energi att värma 156 medelstora lägenheter under ett helt år.

Vilka verktyg använder vi

  • Intune med eller utan MDT för OS deploy
  • UpKeeper
  • SCCM

Kundreferenser

En hållbar värld

Hållbara siffror

Alla företag och verksamheter påverkar miljön negativt på olika sätt. I tjänsteföretag står
ofta resor, IT, energiförbrukning och förbrukning av kontorsmaterial för den största
klimatpåverkan. Även om konsumtionen av t ex el och resor kan minskas så kan den i regel
inte bli noll eller ge en positiv miljöpåverkan. Med återanvändning är förhållandet det
omvända. Genom att återanvända IT-utrustningen istället för att skrota och återvinna den,
omvandlas en direkt negativ belastning på miljön till en positiv miljöpåverkan.

Tillverkning av IT-utrustning är mycket resurskrävande. Det går åt 1,8 ton råvaror, kemikalier
och energi för att producera en enda dator. För varje dator som återanvänds och kommer till
nytta igen kan vi spara på jordens råvaror och minska utsläppen av koldioxid. Att
återanvända en enda dator ger en koldioxidbesparing på 109 kilo vilket motsvarar energin
för att driva ett kylskåp i tio år. Motsvarande siffror för en bärbar dator: 69 kilo, en skärm: 41
kilo och en mobil: 27 kilo.

Säkerhet

I samband med att verksamheter fasar ut datorer, mobiler och andra IT-produkter med
lagringsmedia, behöver informationen raderas. Vi säkerställer att utrustningen hanteras på
ett säkert sätt, från att den lämnar skrivbordet tills affärsinformationen är raderad och
utrustningen avidentifierad.

Hårddiskar och lagringsmedia i datorer, servrar, smarta mobiler och andra IT-produkter
raderas på ett säkert sätt med programvara från Blancco som uppfyller kraven från ledande
raderingsstandarder och är godkända av bland andra Svenska försvaret och NATO. Efter
dataraderingen utfärdas ett certifikat som bekräftar att radering har genomförts.
Informationsbärande enheter som inte kan raderas med programvaror förstörs mekaniskt
med Degauser-utrustning hos Inrego och destrueras därefter.

Återanvändning eller återvinning?

I Sverige skickar många organisationer stora volymer IT-utrustning till återvinning, trots att
en stor andel av produkterna skulle kunna återanvändas. Huvuddelen av begagnade IT-
produkter kan användas igen, i Sverige eller i andra länder. Rekonditionering,
återanvändning och radering och av all data gör vi själva. När det gäller vidareförsäljning
samt miljöåtervinning samarbetar vi med Inrego som också är certifierade enligt ISO 14001.
Genom vårt samarbete med Inrego säkerställer dom att all vidareförsäljning genomförs på
ett ansvarfullt sätt, att dom endast vidaresäljer produkter med lång kvarvarande livslängd
och motverkar export av elektronikskrot.

ISO certifiering 14001 – Miljö och kvalité

Britt är ISO 14001 certifierad för miljö och kvalitét. Det betyder att vi har effektiva och
tydliga processer med tydliga kvalitéts- och miljömål som vi arbetar outtröttligt mot för att
minska vår miljöpåverkan. För vad är egentligen viktigare än att ta hand om det som vi en
dag ska lämna efter oss?

Vi arbetar alltid för att uppnå en ekologisk och ekonomisk utveckling som är långsiktigt
hållbar. Hur gör vi det? Jo. Dels genom vårt egna arbete och dels genom att ställa krav på
leverantörer och produkter som ingår i det totala utbudet som vi jobbar med. Vi strävar
alltid efter att marknadsföra miljöanpassade lösningar och verkar för att produkter som är
tveksamma för miljön förvinner ur sortimentet.

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande miljölagstiftning samt uppnå de av
myndigheterna fastställda miljökraven med god marginal. Vi betraktar som minimikrav att
uppfylla alla lagar och förordningar som gäller för hela vår verksamhet. På ett sakligt sätt
skall vi föra fram vår inställning i miljöfrågor och försäkra oss om en öppen dialog med
företagets intressenter och kunder samt göra vårt bästa för att leva upp till deras krav. Vid
val av transporter prioriterar vi alltid en minskad miljöpåverkan, vilket hos oss värderas lika
högt som ekonomiskt hänsynstagande.

När det gäller hantering av återtagen utrustning har vi nära kontakt med våra kunder
angående hur dessa enheter skall hanteras efter fastsatta rutiner. Vi jobbar utefter flera
scenarion såsom rekonditionering, återanvändning, försäljning eller miljöåtervinning och har
ett nära samarbete med Inrego AB i de fall enheterna ska gå på återvinning istället för
återanvändning.