Sport & Sponsring

Hos Britt klappar hjärtat lite extra för sport och idrott och vi är en stolt sponsor av flera lokala idrottsklubbar på de orter där vi finns.

Vi tror att sport och idrott spelar en viktig roll i samhället, för regionen och för barn och ungdomar. Ett framgångsrikt lag kan också sporra unga till att syssla med idrott.

Många klubbar bedriver också viktig verksamhet för våra barn och ungdomar vilket vi tycker är en viktig del i att ta ett samhällsansvar och arbeta långsiktigt. Britt är bland annat huvudpartner till Schysst Framtid och exklusiv partner till läxhjälpen i VSK.

Sponsring

För närvarande har vi sponsorportföljen full och vi sluter för närvarande inga nya avtal med fler klubbar eller idrottslag. Har du en sponsringsfråga till Britt så vänd dig till ditt lokala kontor i första hand, kontakt dit hittar du här.

Läxhjälpen

Läxhjälpen genomförs varje måndag för föreningens aktiva barn och ungdomar som behöver extra studiestöd. Schysst Framtid arbetar förebyggande mot droger, alkohol, rasism och mobbing på olika sätt varav läxhjälpen är ett av dem. Syftet är att stärka barn och ungas självförtroende och förbättra deras självbild genom inspirerande, förebyggande föreläsningar genomförda av positiva förebilder.

Rörelseglädje

De flesta föreningar och organisationer med lag på elitnivå driver också viktiga projekt för barn och unga. Vi tror att vi bygger en bättre framtid och hälsa för våra barn om vi kan vara med och bidra till att inspirera och stimulera rörelse och idrott i unga år. Vi lever i en stillasittande och digital värld, här spelar idrottsklubbarna en jätteviktig roll för nästa generations hälsa och välmående. Det blir en yta för glädje, gemenskap med hälsa i fokus.