Lean dashboard för Monitoranvändare

Britt Dashboard för daglig styrning är en visuell integrationslösning som är perfekt för tillverkande företag med stora volymer av flöden och processer i olika former.

Britt Lean Dashboard är superanpassad för daglig styrning inom Lean. Och är exakt vad det låter som – ett automatiserat och digitaliserat arbetssätt som sparar tid och pengar i större produktions- eller tillverkningsföretag.

Just nu bjuder vi på pilotstudie

Just nu bjuder vi på en pilotstudie (värde 6 000-8 000kr) för Monitoranvändare. När studien är genomförd vet vi vilka förutsättningar ni har, och vilka fördelar Britts Dashboard för daglig styrning skulle ge er.

Jag vill ha en gratis pilotstudie


Färdiga Monitor-integrationer

Britt Dashboard är plug-and-play på riktigt. För dig som jobbar med daglig styrning och Monitor så har vi redan ett antal användbara integrationer – men de kan naturligtvis anpassas exakt efter dina behov.

Monitor – Orderingång

 • Ordervärde löpande 12 månader inklusive jämförelse med föregående år.

Monitor – Fakturering

 • Fakturering + orderstock innevarande år. + Linje för budget.

Monitor – Aktuella förseningar

 • Lista innehållande aktuella försenade ordrar.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – Närvaro

 • Lista innehållande aktiv personal med markering om man är instämplad i Monitor eller inte.
 • Vid eventuell frånvaro visas frånvarokod i listan.
 • Fritextfält för att skriva notering per anställd.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – Reklamationer

 • Hämtar aktuella Avvikelser/Reklamationer från Monitor.
 • Pågående avvikelser presenteras i listform (även avslutade finns tillgängliga).
 • Graf med summerat antal avvikelser per månad presenteras för löpande 12-månadersperiod + Linje med måltal.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Monitor – OTD
(On Time Delivery)

 • En graf som visar leveranssäkerhet för löpande 12-månadersperiod (% levererat i tid, även data för förseningar och tidiga leveranser finns tillgänglig). + Linje med måltal.

Monitor – Beläggning

 • Antal timmar belagd tid summerat per vecka, visar period på 18 veckor framåt + Linje med kapacitet. Summerad tid i släp + horisont.
 • Kan brytas ner på avdelningsnivå.

Magnus Johansson

Magnus är vår expert på Lean Dashboards och integrationer mot Monitor.
Han drivs av att se sina kunder nå sin fulla potential.

Platschef Eskilstuna
Britt Eskilstuna
Kungsgatan 6-8

632 20 Eskilstuna, Sweden
Direct +46 16 16 06 61
magnus.johansson@britt.se