Smarta serverlösningar till Ståhlkloo

 

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo är tekniska konsulter inom energi och miljö och grundades för drygt 40 år sedan. Idag har företaget 25 anställda på fyra kontor som är spridda över Mellansverige. Torbjörn Pettersson är vd sedan 2007 och när han var med och startade Ståhlkloos fjärde kontor i Falun, väcktes tankarna kring att effektivisera företagets datahantering.

– Vi ville få bort den manuella hanteringen, öka säkerheten och få likformighet på samtliga kontor, säger Torbjörn Pettersson.

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo startades i Mora 1975. Verksamheten består i projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Fokus ligger på att utföra åtgärder för att spara energi åt kunderna, däribland kommuner, fastighetsbolag, landsting och entreprenörer.

– Byggsektorn har högt ställda krav för att spara energi och där hjälper vi till, säger Torbjörn Pettersson, vdStåhlkloo. Vi är konstruktörer och producerar byggritningar för till exempel värme, kyla, ventilation och sanitet. Vi gör inomhusritningar för allt, bortsett från eldragning. 

De kommande decennierna startades ytterligare tre kontor; Norrtälje 1984, Borlänge 1995 och Falun 2004.  

gra år efter att vi startat i Falun var servrarna på kontoren gamla och det var dags att byta ut alla fyra samtidigt, berättar Torbjörn.  

Jag tog in offerter på fyra nya servrar och kom snart fram till att det blev dyrt. Jag har själv varit dataansvarig och ansvarat för att byta backupband på kontoren och vet att det är tidskrävande. Investeringen blir så mycket större med fyra kontor än med ett, både i pengar och i tid. Vi insåg till exempel att varje lokalkontor faktiskt behövde en lösning för batteribackup som skulle starta vid ett eventuellt strömbortfall 

Torbjörn hade sedan tidigare kontakt med Erik Hansson på Britt i Falun och serverutmaningen kom på tal. 

– Vi åtog oss konsolidering av Ståhlkloos servrar och såg över hur man kunde lösa det på ett bättre och för kunden mer ekonomiskt sätt. Tillsammans tog vi fram en effektiv driftlösning med säker backup, berättar Erik Hansson. 

Vad innebär en serverkonsolidering?  

– Istället för att ha flera lokala servrar på olika ställen samlar man datamängden på en central server, med kommunikationsvägar till varje kontor. Hela Ståhlkloos serverlösning finns hos Britt i Västerås. Det står alltså inga fysiska servrar ute deras kontor, säger Erik Hansson.  

Servrarna är placerade i en säkerhetsklassad byggnad som har egen strömförsörjning och alla backuper sker i en helt annan byggnad, separerad från serverhallen. Om olyckan skulle vara framme och lagringslösningen rasar är det alltså snart åtgärdat att ha lösningen i drift igen. 

– Alla reservdelar för serverkonstruktionen som vi byggt åt Ståhlkloo har vi på plats i huset, så funktionen går snabbt att återställa vid ett eventuellt haveri, säger Erik Hansson. 

Risken med att arbeta mot filer som inte ligger lokalt lagrade i datorn kan vara att kommunikationslänkarna kan upplevas som långsamma. Detta har Britts tekniska lösning eliminerat och upplevelsen för varje lokal konstruktör är att det går lika snabbt att jobba med filerna som om de låg lokalt i varje dator. 

 –  Med Britts hjälp har vi gjort finesser och funktioner för att optimera datorerna för snabbhet. Vi har gått igenom hårddisk, grafikkort och typ av kommunikation, alla parametrar för att det ska bli en maximalt snabb uppkoppling, säger Torbjörn Pettersson. Tillsammans med Britt testar vi kontinuerligt nya lösningar för att optimera funktionaliteten.  

– Det gäller att hitta den kombination som är bäst för just den blandningen av CAD-program som Ståhlkloo använder, säger Erik Hansson.  

Något som följde med serverkonsolideringen var att man samtidigt såg över licenshanteringen av de dyra CAD-programmen som konstruktörerna hos Ståhlkloo använder. Tidigare hade man fullt med licenser på alla kontor, i händelse att det skulle behövas. I och med övergången till en central serverlösning kunde Ståhlkloo klara sig med färre antal licenser än tidigare. 

– Här sparar vi enormt mycket pengar, speciellt över tid, säger Torbjörn Pettersson. Istället för att ha tillräckligt många licenser på alla fyra kontoren kunde vi nu baka ihop dem, så att vi har tillräckligt många för hela koncernen, på ett ställe. 

Centraliseringen innebär även att en expansion eller ett lokalbyte blir en enkel fråga för företaget.  

– Skulle Ståhlkloo expandera behövs inte fler servrar eller licenser utan bara en internetuppkoppling på den nya adressen, förklarar Erik Hansson från Britt. Och det är lätt att gasa eller bromsa. Med den här modellen är man vid varje tidpunkt rätt licenserad, vilket innebär att man får grön check vid en revision från programföretagen – något som annars kan bli mycket dyrt om det inte stämmer. 

Vad blev den stora skillnaden med att anlita Britt? 

– Den stora skillnaden är vi slipper ha allt lokalt på våra olika kontor och att vi har fått bort all manuell backup-hantering. Vi har kunnat lägga över allt till Britts serverhall och på det sättet spara stora pengar. Och det bara fungerar. Om vi upplever problem får vi direkt hjälp via Britt helpdesk. Supporten fungerar, även under semestertider och utanför kontorstid.  

– Vi på Britt ser till att det fungerar. Vi kan ha utmaningar i det, men Ståhlkloo behöver bara prata med oss om det krånglar, säger Erik Hansson 

Tack vare den här lösningen behöver Ståhlkloo inte längre själva ha en dataansvariga, utan kan helt fokusera på sin kärnverksamhet. Extern konsulttid har med Britts hjälp minskats från 40 timmar i månaden till runt åtta timmar. 

– Vi är 25 anställda, det är inte värt för oss att lägga pengar på att ha en dataansvarig. Nu köper vi istället in en dataavdelning som hela tiden är uptodate och sparar samtidigt pengar på konsulttid, säger en nöjd Torbjörn Pettersson.  

Hur fungerar arbetet med Britt? 

Torbjörn Pettersson och Erik Hansson har gjort affärer ihop under 25 års tid. De båda har genom åren haft anställning hos olika arbetsgivare men samarbetat och tillsammans designat drift- och systemlösningar för användande i olika konstellationer. 

– Det här caset är ett bra exempel på hur vi arbetat genom åren: vi identifierar något vi kan förbättra, resonerar oss fram till hur man bör göra och sen så genomför vi, säger Erik Hansson. 

 Torbjörn är snabb att rekommendera Erik Hansson och Britt som samarbetspartners: 

– Vi har en fantastiskt bra dialog med Britt. Om det är någonting som vi vill skruva på åt något håll så hjälper de oss att kolla på det. Britt är lyhörda och lyssnar in och vi är villiga att testa nya lösningar tillsammans med Britt. 

– Eller som jag själv sagt till Erik: Om ni på Britt gon gång byter affärsmodell så säg till innan så att jag kan byta till annan leverantör. Annars stannar jag kvar hos Britt. 

“Torbjörn har fattat att det här är en bra affärsmodell. Vi bryter bort så många investeringar som möjligt till att bli månadskostnader istället och hjälper våra kunder att spara pengar och få IT som bara fungerar.”

Erik Hansson, Britt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er?

Boka en tid hos någon av oss för webbmöte så berättar vi gärna mer hur vi jobbar. Eller om du är nyfiken på vem den där Britt egentligen är och varför gillar vi IT som inte märks?

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
  • {{ day.date }}
  • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

Fakta

Kund: Ståhlkloo

Kund sedan: 2013

Uppdrag: Lagring, backup och serverdrift. Datakommunikation, installation av programvara och utbyte av datadelar. Support och helpdesk.