Hållbarhet & CSR

Allt vi gör påverkar vår omvärld i någon form. Därför är det så viktigt tycker vi att arbeta med hållbarhet i allt vi gör från affärer, leverans och daglig verksamhet. Både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Flera av våra bolag inom Britt Sweden är ISO-certifierade för miljö och kvalité. Men att prata eller skriva om det är en sak, men att verkligen leva det och arbeta aktivt med det är en annan. Därför är vi så stolta över våra ISO-certifikat, det är en kvittens till våra kunder, samarbetspartners och leverantörer att vi verkligen tar vårt ansvar och jobbar aktivt med de här områdena.

Etik & Moral
Miljöledning
Kvalitétsledning