Systemintegration sparar tid och pengar. Bland annat.

Digitaliseringen ger oss stora möjligheter, men hur effektiva blir vi egentligen? I takt med att antalet system ökar på våra arbetsplatser, ökar komplexiteten.

I många företag och organisationer sitter människor och knappar in samma data flera gånger i olika system. Det tar tid och blir lätt fel. Känner du igen dig? Då är det dags att börja fundera på systemintegration.

Varför behövs systemintegration?

Vi rapporterar arbetade timmar i tidssystemet, timmarna och betalningarna går till affärssystemet, och vi får vår lön från lönesystemet, som är levererar underlag till banken och så vidare. Ofta ingår någon form av direktintegration med andra system när man köper ett nytt system, men en vacker dag står man där med en ogenomtränglig härva av kopplingar som ingen förstår sig på.

Centraliserad systemintegration är något av en spindel i nätet; ett system som pratar med alla dina IT-system, hämtar relevant data som kan bearbetas och leverera det till berörda parter. När personalen rapporterar in sina timmar i tidssystemet exempelvis, aktiveras en rad olika triggers där data skickas automatiskt till olika system, utan att någon behöver mata in informationen manuellt. Det finns många fördelar med det:

  • Tid: Istället för att hålla ordning på flera system finns en applikation som sköter den hantering som annars är manuell. Det sparar tid.
  • Kvalitet: Data matas in en gång, på ett ställe. Det gör att risken för felinmatningar minskar.
  • Kostnad: Effektivare processer ger kortare ledtider och sparar därmed pengar.
  • Enkelhet: Förutom att härvan av kopplingar minskar blir det enkelt att byta ut eller lägga till system när man har en fungerande integration.
  • Tillförlitlighet: Integrationsapplikationen säkerställer att den data som matas in, både i interna och externa system, skickas vidare enligt en bestämd ordning.
  • Mätbarhet: Samlad plats för data och trafik gör det enkelt att mäta volymer.

Har du mer än två system som behöver prata med varandra finns det alltså all anledning att fundera på systemintegration.

Hur gör jag för att komma vidare?

Då bokar vi ett möte! Det första vi gör är att kartlägga och dokumentera de processer och flöden som ska ingå. Det är faktiskt det stora jobbet. Själva implementeringen av systemintegrationen går snabbt. Vi jobbar med en integrationslösning som heter TEIS (Tieto Enterprise Integration Server). Den har vi valt för att den går snabbt att sätta upp och är enkel att använda, men vi hjälper naturligtvis till även till om du valt ett annat system. Du väljer själv omfattningen. Vissa av våra kunder sköter implementeringen själva, andra lämnar över hela processen till oss, inklusive driften.