Nu är alla våra Britt-bolag certifierade i kvalité och miljö!

Grattis Britt Falun AB som nu också är kvalitéts- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Det innebär att alla våra bolag nu är certifierade.

Vad innebär det då egentligen konkret? Jo, det innebär riktigt många bra saker, bland annat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitéts- och miljöfrågor. Det innebär att vi gör en mängd olika saker för att minska vår miljöpåverkan. ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Grunden till ISO 14001 är de 55 skall-kraven som också sedan kommer att revideras genom miljöledningsarbetet.

Vad krävs för att få ett ISO 14001 certifikat? Jo bland annat:

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
  • Systemet är beskrivet
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Men vi gör mycket mer än så. Vår miljöpolicy, miljömål och mycket mer hittar du här.

Att prata eller skriva om det är en sak, men att verkligen leva det och arbeta aktivt med det är en annan. Med effektiva och tydliga processer med tydliga kvalitéts- och miljömål arbetar vi outtröttligt med att minska vår miljöpåverkan, för vad är egentligen viktigare än att ta hand om det vi har runt omkring oss? Precis allt det där, det är certifikatet ett fint bevis på att vi gör, på riktigt.

Grattis Falun!