Kundreferens: Smarta serverlösningar till Ståhlkloo

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo är tekniska konsulter inom energi och miljö och grundades för drygt 40 år sedan. Idag har företaget 25 anställda på fyra kontor som är spridda över Mellansverige.

Torbjörn Pettersson är vd sedan 2007 och när han var med och startade Ståhlkloos fjärde kontor i Falun, väcktes tankarna kring att effektivisera företagets datahantering.

– Vi ville få bort den manuella hanteringen, öka säkerheten och få likformighet på samtliga kontor, säger Torbjörn Pettersson. Jag tog in offerter på fyra nya servrar och kom snart fram till att det blev dyrt. Jag har själv varit dataansvarig och ansvarat för att byta backupband på kontoren och vet att det är tidskrävande. Investeringen blir så mycket större med fyra kontor än med ett, både i pengar och i tid. Vi insåg till exempel att varje lokalkontor faktiskt behövde en lösning för batteribackup som skulle starta vid ett eventuellt strömbortfall 

Läs hela kundcaset.