Kundreferens: Skräddarsydda verktyg till Sparbanken

Sörmlands Sparbank är en fristående bank, men delar myntet och sparbankseken tillsammans med Swedbank. På kontoren i de sörmländska skogarna ser Britt till att den dagliga verksamheten fungerar som den ska.

Johan Östling är IT-chef på Sörmlands Sparbank på huvudkontoret i Katrineholm berättar att Britt hjälpt banken att ta fram unika system och funktioner för bankens verksamhet.

– ”Banker omfattas av mycket hårda regler. Ett exempel där Britt varit med och hjälpt oss, är utvecklingen av ett program som hindrar oss att hamna i en jävssituation. De anställda får ju också vara kunder, men som bank får vi inte vara jäviga. Systemet kontrollerar om en person är jävig. Det är en enkel funktion, men till stor nytta för oss. Funktionen finns inte i våra vanliga system.

Läs hela kundcaset.