INVID Mitt AB kliver ur INVID Gruppen och bildar nytt IT-bolag

De fem bolag som väljer att skapa det nya bolaget Britt Sweden AB finns etablerat med kontor i Västerås, Stockholm, Falun, Örebro och Eskilstuna. Totalt kommer företaget att bestå av ca 80 medarbetare som omsätter ca 300 MSEK. Bolagstrukturen kommer, precis som tidigare, bestå av en gemensam koncernmoder som majoritetsägare. Ingen personal- eller ägarförändringar kommer att ske utan bolagen kommer vara personalägda även fortsättningsvis.

Beslutet att kliva ur INVID Gruppen blev en naturlig följd av att alla lokala bolag har tagit allt större marknadsandelar på sina respektive orter har de i samband med detta valt att till stor del utveckla regionala erbjudanden som har anpassats till kunderna.

INVID som varumärke bildades 1998, sprunget ur QD som bildades 1989. INVID Gruppen kommer att finnas kvar som tidigare med bolagen på orterna Göteborg, Höglandet, Jönköping, Varberg, Värnamo och Globen.

  • Vi har tagit beslutet att kliva ur INVID Gruppen och bilda ett nytt varumärke men vi kommer även fortsättningsvis att ha mycket samarbete med INVID Gruppen, detta då vi direkt startar ett inköps- och konsultsamarbete med INVID Gruppen. Att vi går skilda vägar härifrån med INVID Gruppen kommer inte att påverka våra kunder på ett negativt sätt. Tvärtom, med det här beslutet kommer bägge parter närmare våra kunder och kan utveckla våra tjänster och funktioner snabbare och effektivare för att i framtiden leverera ännu bättre, säkrare och digitala IT-tjänster”. säger Tore Nallgård, VD Britt Sweden AB.
  • Kundernas köpprocess har förändrats med tiden, vi behöver förhålla oss till digitaliseringen och AI på helt nya sätt framöver. Med Britt kommer vi att kunna lyfta oss till nästa nivå, utveckla tjänster och funktioner snabbare och därmed också kunna möta nya krav från omvärlden på vad IT-drift och digitalisering egentligen innebär.” säger Johanna Folkesson, marknadsansvarig Britt Sweden AB.

Med det nya varumärket växer även behovet av nyrekrytering, Britt söker fler nya medarbetare till olika orter, håll utkik här på webben inom den närmaste framtiden.