Går du på rutin eller vet du var ditt data finns?

Det har nu gått lite drygt ett halvår sedan lagstiftningen kring GDPR började att gälla. Vi vet att det var en tuff match för många företag. Både gällande själva införandet men också i form av de svallvågor som har slagit tillbaka mot en del aktörer.

Frågan är således berättigad att ställa till sig själv – har vi lyckats med att implementera nya rutiner som faktiskt lever upp lagstiftningen? En naturlig följdfråga till detta är om vi också vet var vårt data rent fysiskt befinner sig? Är det så viktigt att veta var ditt data befinner sig? Ja, det skulle jag vilja påstå att det är. Molntjänster blir mer och mer vardagsmat och det smidiga i lösningarna går inte att bortse från. Det är lite av en uppenbarelse för det infrastrukturella samhället och ytterligare ett steg bort från det personliga ägandet av saker.

Den framtidsvision kring tekniska lösningar och funktioner som fått James Bond- eller science-fictionfilmer att så framgångsrikt kännas ”futuristiska” i sitt anslag är faktiskt vår vardag idag. Här och nu. Artificiell intelligens (AI), molntjänster eller bara det faktum att våra barn varje dag via appar och mobiler kan leka, lära och spela spel på en it-teknisk hög nivå gör att vi lätt glömmer bort vilket rasande tempo som den tekniska utvecklingen driver på i.

Införandet av GDPR är bara ett av flera exempel där vi tvingas inse att den tekniska evolutionen har gjort oss reaktiva. Processerna går så rasande fort att det är svårt att hålla jämna steg och det är tack vare (eller på grund av, beroende på hur du själv uppfattar det) den typen av lagstiftning som vi tvingas att stanna upp och reflektera över hur vår egen närvaro i denna världsbild ser ut.

Det är inte ”bara” att fylla i några dokument och lägga ansvaret i händerna hos någon annan. Du måste vara påläst och faktiskt förstå innebörden i dina beslut kring vart du väljer att lägga din outsourcade IT-drift. Koppla ihop det med ert interna GDPR-arbete och fundera på vilka konsekvenser det kan få att om ni inte på rak arm vet var företagets data befinner sig? Molnet är inte en garanterad fysisk plats och att raljant säga ”att det befinner sig i cyberspace” håller inte längre. Inte ens som ett urvattnat skämt. Svenska företagares syn på detta har visat sig vara tydlig – det är betryggande att veta att informationen finns inom Sveriges gränser och lyder under svensk/europeisk lagstiftning.

Och att den svenska marknaden är en tydlig trendsättare inom detta område blir än mer tydligt när det på löpande band utannonseras att amerikanska driftjättar har köpt mark i Sverige för att etablera sina datacenter. De har insett att det krävs lokal närvaro för att i framtiden kunna säkerställa nöjda kunder på den svenska marknaden. Precis som vi på Britt har gjort under många år utan att datat är i amerikanska händer. Nöjda kunder och lokal närvaro är precis utgångspunkten för hur vi på Britt jobbar. Våra datacenters finns i Mälardalen och du som kund är välkommen att hälsa på när som helst. Ja, du läste rätt. Det klart att ni får komma och se hur fantastiskt det ser ut i hallarna. Hög säkerhet och redundans på alla håll och kanter gör att vi är stolta över att kunna erbjuda top of the line-tjänster här i Sverige. Att Britt är dokumenterat duktiga på IT- drift är ingen hemlighet. Faktiskt så duktiga att vi är det bolag i Sverige som rankades högst i Kammarkollegiets upphandling IT Drift – Mellan.

Om du vill se över era rutiner och säkerställa tryggheten i att veta vart ert data faktiskt befinner sig, föreslår vi en träff med någon från Britt i just detta ämne. Kontakta oss för att undanröja dessa frågetecken en gång för alla.

Andreas Nyström, Försäljningschef, Britt Falun