Första svenska GDPR-granskningen klar av Datainspektionen

Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar bland annat brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som valts ut för kontroll.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor och informera och ge råd internt.

- Det är en väldigt viktig roll för att öka medvetenheten och regelefterlevnaden av GDPR, vilket är skälet till att vi prioriterat detta som vår första GDPR-granskning, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Datainspektionen har gjort en bred granskning av drygt 400 myndigheter och företag och undersökt om de utsett ett dataskyddsombud och om de dessutom meddelat detta till Datainspektionen, vilket de måste göra.

Granskningen visar att majoriteten av de granskade organisationerna har anmält och utsett ett dataskyddsombud i tid. Vissa branscher utmärker sig dock negativt. Av de 51 fackförbund som fanns med i urvalet hade närmare 25 procent brister.

Hela sammanställningen av rapporten hittar du på Datainspektionens webbplats här.

Vart börjar man då?

Visste du att Britt kan hjälpa dig med GDPR? Vi är idag dataskyddsombud till fler av vår kunder, och vi kan hjälpa er med allt vad rör GDPR och er efterlevnad, lite, allt, vissa delar, bollplank eller systemstöd - Allt beroende på hur långt ni kommit och vad ni känner att ni kanske bör ha mer kontroll på.

Eftersom efterfrågan är hög så har vi paketerat en tjänst som vi döp till "DPO som tjänst" - där får ni experthjälp av våra säkerhetskonsulter inom GDPR och ni slipper stora investeringar i personal och tid för att hantera er efterlevnad av GDPR.

Vad kostar det och hur fungerar det? Allt det hittar du här på vår GDPR-sida här.

Välkommen att höra av dig till någon av oss eller boka en IT-fika över Skype så kan vi berätta mer. Vi ses.

Per Larsson

GDPR / ISO Konsult

per.larsson@britt.se

021 - 10 66 26

Lars Fogelberg

Säkerhetskonsult

lars.fogelberg@britt.se

070 - 667 59 80