Britt Stockholm AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001

Hur stolt får man vara? Äntligen är vårt nästa bolag godkänd och klar med certifieringen för miljö och kvalité. Britt Stockholm har nu certifiering ISO 9001 och ISO 14001, precis som Britt Västerås.

Vad innebär det då tänker du? Jo, det innebär riktigt många bra saker, bland annat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitéts- och miljöfrågor. Vi vet hur viktig IT infrastrukturen är för våra kunder, och därför är det vår absolut högsta prioritet att alltid säkerställa att våra kunder är 100% nöjda med det vi levererar, och precis det, det är certifikatet ett fint bevis på att vi verkligen gör. En kvalitéstämpel helt enkelt.

En annan viktig fråga för oss är miljön och vad vi lämnar efter oss till nästa generation. Att prata eller skriva om det är en sak, men att verkligen leva det och arbeta aktivt med det är en annan. Med effektiva och tydliga processer med tydliga kvalitéts- och miljömål arbetar vi outtröttligt med att minska vår miljöpåverkan, för vad är egentligen viktigare än att ta hand om det vi har runt omkring oss? Precis allt det där, det är certifikatet ett fint bevis på att vi gör, på riktigt.

Riktigt riktigt bra jobbat tycker vi. Viktiga och betydelsefulla saker som spelar roll, dagligen i allt vi gör och levererar. Grattis Britt Stockholm!