Britt levererar klienter till Region Gotland

Britt vann upphandlingen för Region Gotland och levererar det totala behovet av datorer, surfplattor, tillbehör och tjänster.

Region Gotland har gjort en upphandling för sitt samlade behov av datorer, plattor och tillbehör samt tjänster för såväl alla kommunala enheter som skolor. Avtalet är med max förlängning 3-årigt. Uppskattad årlig volym är ca 15 millioner SEK.

Regionen har ca 7.000 datorer med hälften inom skolverksamheten. Gotland är mycket aktiva inom digitalt stödd utbildning från förskola till universitetet. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att få leverera enligt upphandlingen.

Visste du det här om Gotland?

Gotland bildade 1971 en kommun. Den 1/1 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Det finns inget landsting utan sjukvård, kollektivtrafik och andra traditionella landstingsuppgifter sköts av Region Gotland. Regionen ansvarar också för de regionala utvecklingsfrågorna som på många andra håll i landet hanteras av länsstyrelsen. Gotland är även ett eget län.
Gotlands yta: 3 140 km² (0,8 % av Sveriges yta)
Folkmängd: 58 595 invånare
Bredd: 52 km
Landskapsdjur: Igelkott