Britt hjälper Stadsmissionen med IT

Ingen kan göra allt, men alla kan göra nånting.

Socialt ansvar är en viktig del i vår vision om hur Britt kan vara med och bidra till ett bättre samhälle långsiktigt, speciellt på lokal ort där vi verkar.

Därför har vi tillsammans med Företagsvolontärerna i Västerås gått in och gjort ett samarbete för att hjälpa Stadsmissionen med ny IT-utrustning, så att de istället för att köpa IT kan lägga stora delar av den pengen på att hjälpa de mest utsatta i vår stad.