Britt Eskilstuna AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001

Nu är vårt nästa bolag godkänd och klar med certifieringen för miljö och kvalité. Britt Eskilstuna har nu certifiering ISO 9001 och ISO 14001, precis som Britt Västerås och Stockholm.

Nu är även Britt Eskilstuna AB certifierade för ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär riktigt många bra saker, bland annat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitéts- och miljöfrågor.

Miljön är en viktig fråga och vad vi lämnar efter oss till nästa generation. Att prata eller skriva om det är en sak, men att verkligen leva det och arbeta aktivt med det är en annan. Med effektiva och tydliga processer med tydliga kvalitéts- och miljömål arbetar vi outtröttligt med att minska vår miljöpåverkan, för vad är egentligen viktigare än att ta hand om det vi har runt omkring oss? Precis allt det där, det är certifikatet ett fint bevis på att vi gör, på riktigt.

Riktigt riktigt bra jobbat tycker vi. Viktiga och betydelsefulla saker som spelar roll, dagligen i allt vi gör och levererar. Grattis Britt Eskilstuna!