Britt blir ny IT-leverantör till Ambea

Britt Sweden AB vinner upphandling och kommer att leverera ett stort urval av IT-tjänster, bland annat Datacentertjänster, Molntjänster, Databasdrift, Applikationsdrift, Arbetsplats som tjänst och På-Platsen-stöd. Avtalet är tecknat på sju år och avtalsvärdet uppskattas till ca 100 MSEK.

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag och erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har cirka 500 enheter i Sverige och har ca 15 000 anställda.

Ambea står inför fortsatt expansion genom nyetableringar och förvärv och behövde en kundorienterad partner som kan leverera standardiserade IT-tjänster genom hela kedjan, från Arbetsplats till Datacenter och molndrift, på ett rationellt och strukturerat sätt.

- ”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Britt som ny IT-partner. De industrialiserade IT-lösningarna som Britt erbjuder är en viktig komponent för att stödja Ambeas fortsatta tillväxt och digitalisering” avslutar Philip Bergquist, chef Utveckling & IT, Ambea.

- ”Vi är jätteglada att vi fått förtroendet och ser verkligen fram emot att börja leverera våra tjänster till Ambea. Vi ser det som ett gott kvitto på att vi kommit långt med våra industrialiserade IT-tjänster som Ambea efterfrågade.” säger Tore Nallgård, VD Britt Sweden AB.