Kundreferens: Arbetsplats som tjänst hos Peab

I sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och en traktor är i dag Sveriges största, och Nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag.

Många människor har, kanske ens utan att veta om det, en relation till Peabs arbete. Det kan vara genom deras hem, platsen där barnen går i skolan eller arbetsplatsen.

Med sina 15 000 anställda är det nödvändigt att ha en bra och väl fungerande struktur kring inköp- och hanteringsrutiner för datorer och kringutrustning. Där spelar Britt en nyckelroll.

Det välsmorda samarbetet och dialogen har bland mycket annat resulterat i att Peab och Britt tidigt under samarbetet fick till ett bra automatiskt beställningsflöde och även en automatik i registreringen av datorer på respektive användare.

– Systemen är integrerade med affärssystemet och när en dator levereras från Britt föds vårt system med information om utrustningen som blir direkt registrerad på rätt användare i vårt system.

Det väl fungerande systemet är något parterna byggt upp och utvecklat gemensamt genom åren, utifrån Peabs behov.

Hela kundcaset hittar du här.