Britt Stockholm AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001

INVID Mitt AB kliver ur INVID Gruppen och bildar nytt IT-bolag

Tilldelning i Kammarkollegiets upphandling IT Drift Mellan