Hej. Hur har du det?

Du är viktig för oss. Mycket.

Du som anställd hos Britt är mycket viktig för oss. Därför genomför vi varje år en medarbetarundersökning (NMI) där du som medarbetare får möjlighet att tycka till om Britt som arbetsgivare och ge feedback inom olika områden.

Så ta några minuter av din tid och hjälp oss att bli en ännu bättre arbetsplats och arbetsgivare. Stort Tack för din input.

/Britt

Alla frågor besvaras på en skala 1-4 där 1 är lägsta eller sämsta och 4 är högsta eller bästa betyg. Ta gärna lite extra tid att fundera på de öppna frågorna på slutet, alla tankar och input är av värde.
Alla svar är anonyma och resultatet redovisas på kick-offen i februari 2019.
 • Helheten

 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • I ditt arbete

 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • Din chef

 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • Du på jobbet

 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • Kunder

 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • Trivsel

 • 1234
 • 1234
 • 1234
 • Ledningen

 • 1234
 • 1234
 • 1234