Hjälp oss bli ännu bättre

Den här NKI:n är skapad för AQ Group. Vi vill gärna veta hur ni upplever våra tjänster, support och leverans.

Frågorna avser bara området IT-DRIFT och inget annat. Det är totalt 11 frågor, och 8 besvaras med ranking 1-6 där 1 är mycket missnöjd och 6 är mycket nöjd. Alla svar är anonyma.

Stort TACK för din tid. /Britt

  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet
  • 1 - Mycket missnöjd2 - Lite missnöjd3 - Neutral missnöjd4 - Neutral nöjd5 - Lite nöjd6 - Mycket nöjd7 - Vet ej, ingen erfarenhet