IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle, för dagens människor och organisationer.

Du ska inte behöva oroa dig för om din IT funkar eller inte.

Vad händer om IT-infrastrukturen går ner? Förhoppningsvis behöver du inte fundera på det. För oavsett om Britt tar hand om molntjänster, hybridlösningar, on-premise, outsourcing eller totalt skräddarsydd IT-drift så ska du kunna lita på din IT.

Britt har bestämt sig för att vara det företaget som ser till att denna infrastruktur funkar precis så bra som du och alla andra förväntar sig. Vi kallar det IT som inte märks. Totalt levererar vi IT idag till över 140 000 slutanvändare, det är mer än 9500 fullsatta globen.

Vi är dokumenterat duktiga på IT- drift. Faktiskt så duktiga att vi var det bolag i Sverige som rankades högst i Kammarkollegiets upphandling.

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo är tekniska konsulter inom energi och miljö och grundades för drygt 40 år sedan. Torbjörn Pettersson är vd sedan 2007 och när han var med och startade Ståhlkloos fjärde kontor i Falun, väcktes tankarna kring att effektivisera företagets datahantering.

– Vi ville få bort den manuella hanteringen, öka säkerheten och få likformighet på samtliga kontor, säger Torbjörn Pettersson.

Nyfiken och vill veta mer?

Boka en tid i min kalender som passar dig så berättar jag mer om Britt och om våra tjänster.

Tillbaka

Tack för din fikfrågan!

Vi skickar en bekräftelse till din e-postadress. Där hittar du även kontaktuppgifterna till din fika-date om du behöver komma i kontakt med hen innan mötet.

{{ contact.name }}
{{ contact.title }} Boka fika
{{ errorMsg }} {{ bookInfo.salesman.name }}. Gå tillbaka
  • {{ day.date }}
  • {{ day.day }}
Dina uppgifter
Fika med britt

Datum: {{ bookInfo.time.date }}

Tid: {{ bookInfo.time.start }} - {{ bookInfo.time.end }}

Rådgivare: {{ bookInfo.salesman.name }}

Plats: {{ bookInfo.salesman.address }}

Hur vi jobbar

Samverkansmodell

En av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad outsourcing är en fungerande samverkansmodell. I denna modell byggs då också proaktiviteten in och arbetet runt detta.

Service Management - ITIL

För att lösa Service Management inom Britt har vi valt att använda delar ur ITILs ramverk för Service Management och vi jobbar väldigt aktivt med ITIL och dess processer och ramverk.

Vår drifthall

Vi är duktiga på IT-drift och IT-tjänster. Faktiskt så pass duktiga att vi rankades högst i Kammarkollegiets upphandling. Med flest poäng efter en bedömning toppade vi listan i utvärderingen…

…Smickrande tycker vi. Men det är även ett fint bevis för er på att våra rutiner, processer och datahallar håller den högsta standarden och säkerhetsklassningen på den svenska marknaden.

Drifthallen:

EU-standard EN1047

Drifthallen är byggd enligt högsta Svenska SIS-norm och EU:s standard för säkra drifthallar, EN1047.

Maximalt antal rackplatser är 45, vilket ger 5760 fysiska servrar. I dag driftas cirka 700 servrar (fysiska/virtuella).

Skyddsklass 3

Larm och lås håller skyddsklass 3. Larm finns för inbrott, temperatur, brand och fukt.

Sju stycken videokameror med inspelning och två veckors lagring av videomaterial.

Brandklass IE120

Brandsläckningssystem med Novec 1230, en ren, kondenserad, miljövänlig gas. Den är trycksatt med nitrogen till 25 bar, och förvaras i tre separata stålbehållare på 100 liter.

Två redundanta detektorer Micra 100 övervakar drifthallen kontinuerligt. Luft leds in i detektorns laserkammare där en exakt mätning av luftens fördunkling sker, vilket leder till en mycket snabb detektering.

Temperatur +22 °C

Rumstemperatur +22 °C ±2 °C. Relativ luftfuktighet 45 % RH ±5 %.

Elva redundanta kylaggregat matas med fjärrkyla, med automatisk överkoppling till kranvatten vid bortfall av fjärrkyla. Hallen förbrukar cirka 18 kubikmeter per timme.

PUE 1.27

Sju UPS:er med en totalkapacitet på 300 kWh ger en drifttid på 30 minuter vid full last.

Dieseldrivet reservakraftaggregat (577 A, 400 kVa, 435 hk & 320 kW). Bränsleförbrukning 25 l/tim. Drifttid 40 timmar (utan påfyllning). Startar automatiskt efter tre sekunder och levererar full effekt efter femton. EcoPar specialdiesel för minskade avgaser och skonsam drift. Funktionskontroll en gång per månad.

Ställverk med en kapacitet på 1000 Ampere och möjlighet till full bypasskoppling på upp till nio UPS:er. Full inkopplings automatik vid strömbortfall och övergång till reservkraftsdrift.