Till dig som är kund till Britt

Uppdaterade villkor till gällande driftavtal.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och med detta förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR uppdaterar vi våra allmänna villkor och kompletterar med ett biträdesavtal till gällande driftavtal.

Vår målsättning är att alla våra kunder ska vara trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Därför arbetar vi intensivt med att säkerställa att vi följer GDPR i alla processer och att vi efterlever de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer.

Ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation (du som kund) som vill anlita ett sådant biträde (Britt) måste teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Och självklart har vi redan gjort det åt er. Det enda du behöver göra är att spara biträdesavtalet, skriva ut och arkivera. Enkelt va?

Har du frågor om biträdesavtalet eller om GDPR?

Kontakta oss på 021-10 66 26, eller gdpr@britt.se