Återvinning Klienter

Återvinning är en hjärtefråga för oss. Varje år hanterar vi över 10.000 klienter till våra kunder i vår tjänst Arbetsplats som tjänst. Därför är miljöarbete och återvinning så viktigt för oss.

Alla företag och verksamheter påverkar miljön negativt på olika sätt. I tjänsteföretag står ofta resor, IT, energiförbrukning och förbrukning av kontorsmaterial för den största klimatpåverkan. Även om konsumtionen av t.ex el och resor kan minskas, så kan den i regel inte bli noll eller ge en positiv miljöpåverkan.

Med återanvändning är förhållandet det omvända. Genom att återanvända IT-utrustningen istället för att skrota och återvinna den, omvandlas en direkt negativ belastning på miljön till en positiv miljöpåverkan.

1,8 ton

av råvaror, kemikalier och energi går åt för att tillverka en enda dator.

109 kilo

sparas i koldioxidutsläpp vid återvinning av en enda dator.

10 år

är längden man kan driva ett kylskåp av återvinning av en enda dator.

Återanvändning eller återvinning?

I Sverige skickar många organisationer stora volymer IT-utrustning till återvinning, trots att en stor andel av produkterna skulle kunna återanvändas. Huvuddelen av begagnade IT-produkter kan användas igen, i Sverige eller i andra länder. Rekonditionering, återanvändning och radering och av all data gör vi själva.

När det gäller vidareförsäljning samt miljöåtervinning samarbetar vi med Inrego som också är certifierade enligt ISO 14001. Genom vårt samarbete med Inrego säkerställer dom att all vidareförsäljning genomförs på ett ansvarsfullt sätt, att dom endast vidare-säljer produkter med lång kvarvarande livslängd och motverkar export av elektronikskrot.