Kvalité & Hållbarhet

Vi har ett miljöansvar för nästa generation och det tänker vi ta. Vad vi lämnar efter oss är en hjärtefråga som vi brinner för.

Vi kallar det Grön IT. Bland annat är flera av våra bolag inom Britt Sweden ISO certifierade för miljö och kvalité, ISO 14001 och 9001.

Men att prata eller skriva om det är en sak, men att verkligen leva det och arbeta aktivt med det är en annan. Därför är vi så stolta över våra ISO certifikat. Med effektiva och tydliga processer med tydliga kvalitéts- och miljömål arbetar vi outtröttligt med att minska vår miljöpåverkan, för vad är egentligen viktigare än att ta hand om det vi har runt omkring oss?